سال 1400                     تولید،پشتیبانی،مانع زدایی‌
IRT  |   GMT
فارسی | English rssارتباط با ما


 
 شهرداری اصفهان
سازمان قطارشهری اصفهان و حومه
 
آدرس : خ کاوه – بعد از پل چمران – جنب ترمینال کاوه 
کدپستی:  65516 – 81389 
 
تلفن: 03134358383
نمابر: 03134358422
 
پست الکترونیک:   ghatarshahri.isfahan@yahoo.com   
آدرس وب سایت:    ghatarshahri.isfahan.ir
 
 سامانه اختصاصی ارسال پیام کوتاه:  3000138083    
 
 
 

سمت
نام و نام خانوادگی
شماره تماس  
پست الکترونيک    
توجه: در صورت عدم صحت آدرس پست الکترونیک نامه شما ارسال نخواهد شد.
موضوع
توضيحات
فایل ارسالی
تغییر کد امنیتی
کد امنیت