اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي
آخرین اخبار شهر
مدير عامل سازمان قطار شهري اصفهان خبر داد:
1399/03/19
مديركل ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري اصفهان:
1399/03/12
مديرآموزش شهرداري اصفهان:
1399/03/01
اصفهان شهر زیبای خدا
اصفهان شهر زیبای خدا، گنبدهای فیروزه ای ، پایتخت فرهنگی اسلامی ایران و شهر خلاق
نقشه شهر و مناطق
منطقه 12 منطقه 11 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 14 منطقه 10 منطقه 15 منطقه 4 منطقه 2 منطقه 2 منطقه 1 منطقه 9 منطقه 3 منطقه 13 منطقه 5 منطقه 6
شهردار اصفهان: دكتر قدرت اله نوروزي
 
درباره شهردار: دكتر قدرت الله نوروزي اوايل شهريور ماه سال 1396 با راي اكثريت اعضاي شوراي شهر به عنوان شهردار اصفهان انتخاب شد.
قدرت الله نوروزي شهردار جديد كلانشهر اصفهان دكتراي حقوق عمومي و عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان و مدير گروه حقوق دانشگاه اصفهان است.

فعاليت در زمينه حقوق شهروندي، حقوق بشر، حقوق اساسي از جمله فعاليت هاي علمي وي است.

دكتر نوروزي همچنين داراي مقاله هاي علمي، پژوهشي در زمينه حقوق بشر، حقوق شهروندي، حقوق آب، حقوق سلامت، حقوق اداري و حقوق اساسي مي باشد.

مدير منطقه 1: مهين شكراني
 
درباره منطقه: منطقه 1 جمعيت 78,037 مساحت 810 هكتار سال تاسيس 1347 تعداد خانوار790/25 تلفن 32344004/32344005 فكس 32360095 موقعيت جغرافيايي از شمال به ميدان جمهوري اسلامي در مسير خيابان فروغي تا فلكه شهدا ازجنوب ميدان انقلاب در مسير زاينده رود تا پل وحيد از شرق فلكه شهدا در مسير خيابان چهارباغ تا ميدان انقلاب از غرب پل وحيد در مسير اتوبان شهيد خرازي – سه راه اشرفي اصفهاني- خيابان خرم تا ميدان جمهوري اسلامي.
 
مدير منطقه 2: كاووس حقاني
 
درباره منطقه: منطقه 2 جمعيت 64,750 نفر مساحت 2100 هكتار سال تاسيس 1363 تعداد خانوار19787 تلفن33359070 فكس33377336 موقعيت جغرافيايي از شمال خيابان امام خميني از كوچه مشكين تا ميدان جمهوري اسلامي ازجنوب سه راه اشرفي اصفهاني –بلوار اشرفي اصفهاني تا نهر سودان از شرق ميدان جمهوري اسلامي – خيابان خرم – سه راه اشرفي اصفهاني از غرب نهر سودان – مادي ويلان تا كوچه مشكين تا خيابان امام خميني.
 
مدير منطقه 3: حسين كارگر
 
درباره منطقه: منطقه 3 جمعيت 111,896 نفر مساحت1,100 هكتار سال تاسيس1353 تعداد خانوار 33,107 تلفن 32290495 فكس 32603432 موقعيت جغرافيايي از شمال فلكه شهدا در مسير خيابان مدرس تا ميدان قدس – خيابان سروش تا ميدان احمد آباد ازجنوب ميدان بزرگمهر در مسير زاينده رود تا ميدان انقلاب از شرق ميدان احمد آباد تا ميدان بزرگمهر از غرب ميدان انقلاب تا فلكه شهدا .
 
مدير منطقه 4: رضا اخوان
 
درباره منطقه: منطقه 4 جمعيت 125,104 نفر مساحت 7500 هكتار سال تاسيس 1370 تعداد خانوار 31960 تلفن 32672008/32672522 فكس 32673552 موقعيت جغرافياي از شمال ميدان احمد آباد در مسير خيابان جي تا تقاطع خيابان همدانيان از جنوب پل اشكاوند در مسير زاينده رود تا ميدان بزرگمهر از شرق قسمتي به حدفاصل باغ رضوان تا جاده انرژي اتمي و قسمتي به كمربندي شرق از غرب ميدان بزرگمهر در محور خيابان بزرگمهر تا ميدان احمدآّباد .
 
مدير منطقه 5:احمد رضايي
 
درباره منطقه: منطقه 5 جمعيت: 171,182 نفر سال تاسيس:.... تعداد خانوار:.... تلفن:.... فكس:.....موقعيت جغرافيايي: از پل راه آهن در محور جاده خاكي صفه ميدان تير تا بر گوشه جنوب شرقي كارخانه سيمان اصفهان از شمال: از ميدان سهروردي در امتداد ميرزا كوچك خان ازجنوب: از گوشه شرقي كارخانه سيمان اصفهان تا بزرگراه اقارب پرست در امتداد خيابان جانبازان - سه راه سيمين - ميدان سهروردي از شرق: محور خيابان چهارباغ بالا از سي و سه پل تا دروازه شيراز و محور خيابان، از غرب: هزار جريب از دروازه شيراز تا پل دفاع مقدس و امتداد بزرگراه شهيد دستجردي تا پل راه آهن.
 
مدير منطقه 6: محمدرضا بركت
 
درباره منطقه: منطقه 6 جمعيت 104,737 نفر مساحت 6,600 هكتار سال تاسيس 1360 تعداد خانوار 31043 تلفن 36699090 فكس 36680383 موقعيت جغرافياي از شمال پل سي و سه پل در مسير زاينده رود تا پل بزرگمهر ازجنوب پل اشكاوند – در مسير ريل راه آهن تا پل راه آهن از شرق پل بزرگمهر در مسير رودخانه تا پل اشكاوند از غرب پل راه آهن در مسير بزرگراه شهيد دستجردي تا سي و سه پل .
 
مدير منطقه 7: علي اصغر شاطوري
 
درباره منطقه: منطقه 7 جمعيت 153,309 نفر مساحت 2,850 هكتار سال تاسيس 1359 تعداد خانوار 383/45 تلفن 34593565/7-34593556 فكس 34593554-5 از شمال موقعيت جغرافيايي خيابان لوله گاز از تقاطع بزرگراه معلم تا 160 متر قبل از جاده دولت آباد از جنوب ميدان شهدا- خيابان مدرس – خيابان آيت ا... اديب از شرق خيابان بعثت – خيابان آل بويه – خيابان محمد طاهر از غرب فلكه شهدا در امتداد كاوه – بزرگراه معلم تا تقاطع خيابان گاز.
 
مدير منطقه 8: محمد كيهاني
 
درباره منطقه: منطقه 8 جمعيت 260,000نفر مساحت 2,050 هكتار سال تاسيس 1363 تعداد خانوار 65000خانوار تلفن 34415060 فكس 34403886 موقعيت جغرافيايي از شمال محور خيابان بهارستان از تقاطع خيابان امام خميني تا تقاطع خيابان كاوه از جنوب محور خيابان فروغي از ميدان شهدا تا ميدان جمهوري اسلامي (دروازه تهران) از شرق محور بزرگراه كاوه از تقاطع خيابان بهارستان تا ميدان شهدا از غرب محور خيابان امام خميني از ميدان جمهوري اسلامي تا تقاطع خيابان بهارستان.
 
مدير منطقه 9: سيد عباس روحاني اصفهاني
 
درباره منطقه: منطقه 9 جمعيت 70,882 نفر مساحت 1,950 هكتار سال تاسيس 1364 تعداد خانوار 20010 تلفن 37719156-37717054 فكس 37710410 موقعيت جغرافيايي از شمال خيابان اشرفي اصفهان از شهيد غفاري(ادامه نهر سودان) تا سه راه اشرفي اصفهاني از جنوب پل وحيد در مسير زاينده رود تا خيابان لوله آب و امتداد خيابان لوله آب تا خيابان آتشگاه از شرق سه راه اشرفي اصفهاني در امتداد بزرگراه شهيد خرازي تا پل وحيد از غرب در مسير خيابان لوله آب –محله جروكان تا شهيد غفاري و خيابان اشرفي اصفهاني .
 
مدير منطقه 10: حميد شهبازي
 
درباره منطقه: منطقه 10 جمعيت 195,891 نفر مساحت 2,100 هكتار سال تاسيس 15/4/1364 تعداد خانوار 60000 تلفن 35555572/35553031 فكس 35553038 موقعيت جغرافياي از شمال ميدان لاله در امتداد اتوبان چمران تا حصه از جنوب محله بوزان درامتداد خيابان جي تا ميدان احمد آباد از شرق حصه – جوهران – بوزان تا خيابان جي از غرب ميدان احمد آباد در امتداد خيابان سروش تا ميدان قدس در امتداد خيابان لاله تا ميدان لاله .
 
مدير منطقه 11: حميد اشرفي
 
درباره منطقه: منطقه 11 جمعيت 61,476 نفر مساحت 1,100 هكتار سال تاسيس 1340 تعداد خانوار 11100 تلفن 33344901 - 5 فكس 33336999 موقعيت جغرافيايي از شمال محور خيابان بابوكان از تقاطع خيابان امام جواد (ع) تا تقاطع خيابان امام خميني ازجنوب خيابان شهيد اشرفي اصفهاني (كهندژ) از شرق محور خيابان امام خميني از تقاطع بابوكان تا تقاطع كوچه مشكين از غرب امتداد مرز غربي شهر اصفهان با شهرستان خميني شهر .
 
مدير منطقه 12: علي باقري
درباره منطقه: منطقه 12 جمعيت 129,403 نفر مساحت 8,200 هكتار سال تاسيس 1386 تعداد خانوار 25636 تلفن 33870800-2 فكس 33863239 موقعيت جغرافياي از شمال تقاطع بزرگراه آزادگان و جاده ديسمان در امتداد جاده ديسمان تا پل گز ازجنوب امتداد خيابان بهارستان از تقاطع كاوه تا تقاطع خيابان امام خميني از شرق پل گز در محور بزرگراه معلم و خيابان كاوه تا سه راه ملك شهر (تقاطع خيابان بهارستان) از غرب محور خيابان امام خميني از تقاطع خيابان بهارستان و محور بزرگراه آزادگان تا تقاطع جاده ديسمان.
 
مدير منطقه 13: محمد شرفا
 
درباره منطقه: منطقه 13 جمعيت 118,780 نفر مساحت 3,450 هكتار سال تاسيس 1386 تعداد خانوار 696/35 تلفن 2-37773001 فكس 37773003موقعيت جغرافياي از شمال امتداد حاشيه زاينده رود از تقاطع خيابان نيروگاه تا ميدان سهروردي ازجنوب از ميدان تير تا كارخانه سيمان اصفهان و ديوار غربي زندان مركزي- در مسير ريل راه آهن تا پل يزد آباد از شرق به خيابان سيمين و جانبازان از غرب از پل يزد آباد درامتداد شهرك قدس تا جاده نيروگاه در حاشيه زاينده رود
 
مدير منطقه 14:علي شمسي اژيه
 
درباره منطقه: منطقه 14 جمعيت 167,724 نفر مساحت 1900 هكتار سال تاسيس 1387/5/7 تعداد خانوار 722/46 تلفن 35516464 فكس 35512100 موقعيت جغرافيايي از شمال جاده خاكي ادامه جاده تاكسيراني تا جاده حبيب آباد(ادامه آيت الله غفاري) ازجنوب از محور اتوبان فرودگاه تا ميدان لاله از شرق ادامه جاده خاكي در امتداد نهر ارزنال تا اتوبان فرودگاه از غرب به خيابان آل بويه.
 
مدير منطقه 15: مسعود قاسمي
 
درباره منطقه: اين شهر داراي 39 محله و چندين شهرك مي باشد. محله هاي اين شهر عبارتند از: پزوه، ارغوانيه، درب سيبه، سلمان، ابهر، عليا، ناروند، خانقاه، خيادان، مسجد علي، سلطان آباد، ستار، اباذر، ستاره، بوزان، لفزوان(لبزون)، علي ابن موسي الرضا، همدانيان، كنگاز، ارداجي، سفلي، بانو مهدي، قصر ،كلمخاران ، جي شير، گورت، خاتون آباد، راران، دهنو، سمنجوانمره، بهاران، گيان، بريتيانچي، اندوان، هيستان، سمسور، جلمرز، موران و... و ازمهمترنين شهركهاي آن شهرك فاضل و شهرك معلم ، اريسون ، بانك ملي مي باشد
 
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.