.
اسلاید
اختتاميه و اهداي جوايز: اوايل سال  1394
دريافت آثار از تاريخ 93/9/23 لغايت 93/12/10
اعلان تصویری جشنواره
اخبار و اطلاعیه جشنواره
اهداف جشنواره محورهای جشنواره
شرایط و ضوابط ارسال آثار
 قالب آثار: در چهار شكل مقاله، كتاب، طرح پژوهشي و پايان نامه (كارشناسي ارشد و دكتري)  
شامل يك نسخه فيزيكي و يك نسخه فايل الكترونيك (لازم است قبل از ارسال فيزيك آثار، ثبت نام الكترونيك در سايت جشنواره صورت گيرد)
بازه زماني توليد و انتشار آثار: از سال 1390 به بعد   تذكر: دبيرخانه جشنواره هيچ گونه تعهدي نسبت به استرداد آثار دريافتي (اعم از پذيرفته يا ردشده) ندارد
  ارائه كننده اثر مسئول رعايت مالكيت معنوي اثر در تمام مراحل است
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شهرداري اصفهان مي باشد