اداره كل بازرسي شهرداري اصفهان
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
شهرداري منطقه 5
اقدامات اجرايي در جهت تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي در سال 95
 
شهرداري منطقه 5 در راستاي تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي اقدامات مؤثري را به شرح ذيل عملياتي نموده است:

1- احداث و نصب سيستم نيروگاه خورشيدي در مهمانسراي پارك كوهستاني صفه.
2- صرفه جويي در مصارف برق و آب اداري و شهري و مميزي انرژي در سطح منطقه.
3- خريد تجهيزات مورد نياز شهرداري از توليد داخل در سطح منطقه.

 
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.