اداره كل بازرسي شهرداري اصفهان
۱۳۹۹ سه شنبه ۱ مهر
شهرداري منطقه 8
   اقدامات انجام شده در جهت تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي در سال 97
 
 
-  مديريت مصرف و اصلاح الگوي مصرفي:
 

الف) پرهيز از اسراف و تبذير در كالاي مصرفي اداري

ب) آموزش و آگاه‌سازي

ج) مديريت و اصلاح الگوي مصرفي آب و آبياري 
 
 
 - حمايت از كارآفريني و توليد ملي :  كارآفريني و توسعه اقتصاد خانواده
 
 
 مديريت انرژي :
 

الف) كاهش مصرف انرژي

ب) فعاليت هاي زيربنائي حمايت از توليد ملي
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
اقدامات اجرائي در جهت تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي در سال 95
 
شهرداري منطقه 8 در راستاي تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي اقدامات مؤثري را به شرح ذيل عملياتي نموده است:
 
1- اصلاح الگوي مصرف حامل هاي انرژي در سطح منطقه.
2- خريد و توسعه خط انتقال پساب فاضلاب شهري.
3-مشاركت با بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي عمراني بخصوص ساخت فرهنگسرا و ورزشگاه.
4- احداث فاز اول نيروگاه خورشيدي در ساختمان خدمات شهري و منطقه.
 
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.