اداره كل بازرسي شهرداري اصفهان
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر
سازمان طراحي و فني مهندسي
اقدامات اجرائي شده توسط سازمان خدمات طراحي و فني و مهندسي شهرداري اصفهان در جهت تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي در سال 95
 
سازمان خدمات طراحي و فني و مهندسي شهرداري اصفهان در راستاي تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي اقدامات مؤثري را به شرح ذيل عملياتي نموده است: 
1- استفاده از تمام محصولات خارجي داراي مشابه داخلي در پروژه ها به خصوص انواع سيم و كابل، چراغ ها تجهيزات سيستم صوتي، انواع لوله فلزي و ... ممنوع گرديد.
 2- استفاده از منابع انرژي پاك طبيعي مانند نور خورشيد و باد در پروژه ها الزامي گرديد از جمله پروژۀ فرهنگسراي حصه و اطشاران و ... 
3- مميزي انرژي در پروژه هاي مختلف از جمله فرهنگسراي وليعصر، اطشاران، سالن گلستان شهدا.
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.