اداره كل بازرسي شهرداري اصفهان
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر
سازمان نوسازي و بهسازي
اقدامات اجرائي شده توسط سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان در جهت تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي در سال 95
 
سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري در راستاي تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي اقدامات مؤثري را به شرح ذيل عملياتي نموده است:
1- اين سازمان با توجه به ماهيت فعاليت، عمدتاً در بافت تاريخي و فرسوده از كليه مصالح و اجناس داخلي مصرفي در پروژه ها استفاده مي‌نمايد.
2- طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي كنترلي و مديريت در راستاي حذف گزارشات فيزيكي.
3- تشكيل ستاد بازآفريني پايدار شهرستان اصفهان با هدف افزايش هم افزايي بين دستگاه ها در امر نوسازي، بهسازي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده شهري.
 
 
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.