logo
 • شهر رويا
 • شهر رويا
 • شهر رويا
 • شهر رويا
 • شهر رويا
شهروند گرامي ، خواهشمند است به موارد زير توجه فرماييد:

 •  لطفاً جهت تهيه بليط و استفاده بهتر از امكانات پارك بازي شهر روياها در ساعات اوليه شروع به كار اين مجموعه مراجعه فرماييد.
 • لطفاً در هنگام مراجعه جهت خريد بليط،براي سهولت به جاي پول نقد از كارت الكترونيك استفاده نماييد.
 • ساعات كار پارك : 
  از يكشنبه تا جمعه از ساعت 14:30 لغايت 21:30
  مجموعه شهر روياها روزهاي شنبه تعطيل است.