صفحه اصلی
مصاحبه ها

مصاحبه با دكتر محمدرضا نيلفروشان رئيس مركز فناوريهاي نوين شهرداري اصفهان


1- چشم انداز فناوري نوين را در توسعه پايدار شهر هوشمندچگونه مي بينيد؟

هدف ،كاهش مشكلات شهري وهدايت بهتر توسعه شهري براي فراهم كردن شرايط مطلوب ودرخور شهروندان است.در شرايطي كه تحولات و توسعه شهري چالش هاي گوناگوني را در ابعاد اجتماعي ،كالبدي ، اقتصادي وزيست محيطي درشهرهاي بزرگ بوجود مي آورد ودر شرايطي كه اين چالش ها عرصه را بر شهروندان و مديران شهري تنگ كرده است ،چشم انداز جديدي براي زندگي شهري ترسيم شده كه همه براي تحقق آن مسئول هستند. در اين چشم انداز شهري ،شهرهاي هوشمند در بالاترين سطح براي تامين شرايط مطلوب قرار دارند.ابزارهاي جديد با توانايي هاي شگفت انگيز واطلاعات در باره فعاليت هاي شهري كمك به تصميم‌گيري‌هاي سريع و به موقع، كاهش فاصله بين ارائه‌كنندگان و دريافت‌كنندگان خدمات و كاهش انگيزه‌هاي جابجايي فيزيكي و ...، نويدبخش كمك‌هاي شايان اين فن‌آوري‌ها در كاهش و حل مشكلات شهري است. آنچه امروزه بخش مهمي از چشم انداز شهري جديد را تشكيل مي‌دهد هوشمندي شهري است كه  شهر هوشمنديا شهر الكترونيك نام گرفته است.

2- مديران شهري از چه جايگاهي در بهره گيري از فن آوري هاي نو در توسعه پايدار اصفهان برخوردارند و چگونه مي توانند در سرعت بخشي اين فن آوريها تاثير گذار باشند؟

از آن جا كه قرن حاضر نويد بخش تغيير و تحولات ،پيچيدگي ورقابت بسيار است هرسازماني نيازمند بهبود مستمروبنيادي براي دستيابي به رشد ومزيت رقابتي است .لذا مديران بايد نوآوري را مانند كيفيت و بهره وري ونيز به عنوان يك اصل راهبردي در سراسر يك سازمان نهادينه كنند. تحقيقات نشان داده است كه نوآوري در سازمان ها يكي از محرك هاي اصلي براي رقابت­پذيري و توسعه است و نيز نتايج نشان داده است كه تعامل ،رهبري ،ارتباط،دانش،يكپارچگي ، حمايت سازماني و انگيزه اثر معني داري بر نوآوري دارد ومديران به عنوان حاميان تاثير گذار نقش موثري را در سرعت بخشي به دانش نوآوري ايفا مي نمايند.

3-با توجه به اينكه شهر اصفهان از نظر تاريخي و فرهنگي از اهميت ويژه اي برخوردار است و به  عنوان پايتخت فرهنگ  جهان اسلام ، شهر  صنايع دستي وشهر خلاق به ثبت جهاني رسيده است ، فناوري هاي نو ين چه نقشي را مي تواند ايفاء كند؟

مفهوم فن آوري نوين فقط براي مسائل زيست محيطي ،ترافيك ،ساخت ساختمان هاي مسكوني مقاوم در برابر زلزله و غيره نيست بلكه ضرورت به كارگيري از اين فناوري در حفظ آثار ارزشمندي چون مدرسه چهارباغ ،پل الله وردي خان ،مسجد شيخ لطف الله و...مي باشد كه بايد با تمام توان علمي و تخصصي اين ميراث براي نسل آينده حفظ شود. مثلا سردر مسجد قطبيه مربوط به زمان شاه طهماسب اول بوده كه در مسير خيابان واقع شده بود و توسط معماران زبده و مهندسان ، با استفاده از دانش فناوري نوين مربوط به عصر خود به بخش جنوبي باغ چهلستون انتقال داده شد .بنابراين در همه ادوار دانش فناوري نقش اساسي در همه علوم مي تواند داشته باشد . روزي پيشگام علم فناوري در جهان بوديم .دانشمنداني چون ابوعلي سينا ،شيخ بهايي ،ابوريحان ،محمد زكرياي رازي ووو پيشگامان علم نوين در جهان بودند وبسياري از بناها همچون مسجد جامع عتيق ،پل خواجو والله وردي خان و...از شاهكارهاي معماري جهان محسوب مي شوند كه در زمان خويش از آخرين فناوري علمي در ساختشان استفاده شده است.  

4- فناوري هاي نو ين در پايش  وحذف ترافيك چقدر مي تواند موثر باشد؟

شهروندان زمان زيادي را براي خريد كالا ،معطل شدن در ترافيك هاي سنگين و...صرف مي كنند كه فناوري هاي نوين مهمترين ابزار براي مديريت صحيح كليه واحدهاي اقتصادي ،اجتماعي،فرهنگي وسياسي محسوب مي شود .در شهر الكترونيك ، شهروندان در تمام اوقات شبانه روز به پايگاه هاي داده خدمات دولتي و بخش خصوصي بر روي شبكه وب دسترسي دارند.استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات نقش اساسي در حل مسائل ترافيك دارد .تعريفي كه مي شود از ترافيك داشت آن است كه ترافيك به فضاي افزايش حجم رفت و آمد در فضاي محدودي از معابر شهري تعريف شده است پس ريشه هاي افزايش حجم رفت و آمد ووسيله نقليه شان چيست ؟رفت و آمد براي مراجعه به ادارات گوناگون ا و...صورت مي گيرد وقتي اين مراجعه ها در تعداد ادارات وتعداد ارباب رجوع ها ضرب شود عدد بزرگي را ارايه مي دهد كه برابر است با همان حجم فزاينده ترافيك در خيابان ها واين حجم فزاينده زماني غير قابل تحمل مي شود كه مراجعات ارباب رجوع به دلايل متعدد بروكراسي اداري تكرار شود .در اين زمان توجه به دولت الكترونيك وتوسعه آن جهت حذف ترافيك خودنمايي مي كند.

5- پيشنهاد شما  نسبت به راهكارهاي تعاملي بين شهرداري اصفهان  با شركت هاي دانش بنيان چيست؟

 در دوراني كه در اوج واگرايي و تخصصي شدن علوم هستيم نيازمند يك همگرايي مي باشيم .به عنوان مثال اگر كسي  قصد ارائه طرح مناسب را دارد بايد بعد از معماري و مهندسي ،تكنولوژي معماري را هم خوب بداند در اين صورت است كه ما به نقطه اشتراك دو تخصص مي رسيم به عبارتي بهتر در تمامي علوم همگرايي علوم وحوزه هاي دانش نيازمنديم.

تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به مركز فناوري هاي نوين شهرداري اصفهان مي باشد.