صفحه اصلی
سخنان شهردار اصفهان

رديف

موضوع مطروحه

تاريخ

1

مسئولان ستاد اقامه نماز در شهرداري، فرهنگ نماز را با ابزارهاي نوين ارتقا دادند.

12 مهر 1394

2

در آينده شاهد شهرهاي جديدي خواهيم بود كه دانايي و حكمت مانند سوخت موتور محركه آنهاست و دانش آنها يقينا بيش از هر زمان ديگري است.

12 مهر 1394

3

از ابتداي خلقت اديان بشري بر علم و دانش تاكيد كردند.

12 مهر 1394

4

اميد است در آينده اصفهان شهري اسلامي، ايمن و دانش محور شود تا با افتخار بر خود بباليم كه سرآمد همه شهرهاي اسلامي در جهان هستيم.

12 مهر 1394

5

قتصاد دانش بنيان تنها چيزي است كه امروز اصفهان را نجات مي‌دهد و اصفهان بايد به سمت شهر دانش محور حركت كند تا بتواند توسعه بهتري پيدا كند.

14 مهر 1394

6

متاسفانه مديران اصفهان نسبت به علم و فناوري توجيه نيستند؛ اولين كريدور علم و فناوري كشور در اصفهان ايجاد شده و شهرك علمي تحقيقاتي مدت‌ها در حال فعاليت است؛ جالب است كه با وجود گذشت 14 سال از اين امر هنوز هيچ يك از مديران اصفهاني نسبت به علم و فناوري توجيه نيستند و نمي‌دانند دقيقاً مي‌خواهند با اين مقوله چه كار كنند مثل اينكه اين موضوع براي آن‌ها گنگ است.

14 مهر 1394

7

اگر مي‌خواهيم اصفهان شهر پاك باشد و به عنوان اكو شهر مطرح شود، چاره‌اي جز اين نداريم كه به سمت تبديل دانش به ثروت برويم، زيرا امروز ديگر فولاد، ذوب آهن، پلي اكريل و صنايع سنگين حرفي براي گفتن ندارند و جهان به سمت دانش‌هاي بنياني و اقتصادهاي دانش محور حركت كرده است.

14 مهر 1394

8

از هر گونه تفاهم دو طرفه با دانشگاه استقبال و حمايت مي كنيم و اميدواريم با استمرار نشست ها و جلسات آزاد انديشي با اساتيد از نظرات و پيشنهادات دانشگاهيان استفاده كنيم.

9

اعتقاد دارم جدايي بين دانشگاه و شهرداري نيست چرا كه وقتي قرار است شهري تبديل به يك شهر دانش محور و دانايي محور شود حضور دانشگاه، اساتيد و دانشجويان بايد در آن پررنگ باشد.

 

10

اصفهان آمادگي انتقال تكنولوژي به مجموعه دانش‌بنيان كشور را دارد.

26 مرداد 1394

11

رويكرد اتنقال تكنولوژي در شهر اصفهان بسيار مهم است.

26 مرداد 1394

12

شهر الكترونيك، شهر اكوسيستم، شهر مجازي، شهر هوشمند، شهر پايدار و شهرهائي با شخصيت‌هاي مطرح از جمله عناوين و واژه‌هائي است كه در كالبد شهرها و شهرداري‌ها نمود پيدا كرده است.

26 مرداد 1394

13

پايه اين شهرها برمبناي دانش است و دانش سوخت موتور محرك شهرها بوده كه سبب توسعه شهرها مي‌شود و اصول و مباني شهرهاي دانش‌محور، علم و فناوري است.

26 مرداد 1394

14

ايجاد زيرساخت‌ برنامه‌ريزي‌هاي شهري مبتني بر دانش است كه در بسياري از شهرهاي دنيا اين مهم در حال بررسي است.

26 مرداد 1394

15

نقش دانائي در آرايش شهري، ساماندهي اوضاع شهرها و استان‌ها، جايگاه نخبگان در شهرها، مديريت محيط زيست برپايه دانش، بوم‌گردي‌ها، شهرهاي شاد و شهرهاي مبتني بر دانش از جمله اقداماتي است كه در حال انجام است.

26 مرداد 1394

16

رويكرد انتقال تكنولوژي در شهر اصفهان بسيار مهم است كه بايد بهره‌مندي از شركت‌هاي دانش بنيان به صورت عملياتي در اصفهان كليد بخورد.

26 مرداد 1394

17

اصفهان به عنوان كريدور علمي و فناوري كشور شناخته مي شود و بايد از اين مزيت براي توسعه اقتصادي استان بهره گرفت.

7 تير 1394

18

صنايع پاك با ايجاد شهرهاي ويژه علم و فناوري شروع بسيار خوبي بوده و اين نظام اصل و رويكرد فعلي ماست.

19 آبان 1394

19

استاندارد محيط زيست از الزامات صنايع جديد و شهري است كه بايد لحاظ شود و استفاده از كمربندهاي سبز در توسعه پايدار بايد از رويكردهاي مديريت شهري باشد.

19 آبان 1394

20

شهرداري اصفهان با پايبندي به ارزش هاي اسلامي و با برخورداري از مشاركت و پشتوانه مردمي و بهره گيري از منابع با رويكرد مديريت كارآمد و مبنتي بر دانايي محور به ارائه خدمات عادلانه پرداخته است.

23 آذر 1394

سال 1396
سال 1395
سال 1394
تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به مركز فناوري هاي نوين شهرداري اصفهان مي باشد.