سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
تاريخچه سازمان

شهر تاريخي اصفهان با مساحت 550 كيلومتر مربع و حدود 2 ميليون نفر جمعيت به عنوان مركز شهرستان و استان اصفهان ،   از كلان شهرهاي دنيا و به عنوان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسلامي شناخته شده است.

اين شهر از مراكز مهم گردشگري، فرهنگي و اقتصادي ايران به شمار مي رود كه با 13شهر معروف جهان خواهر خوانده بوده و داراي بناهاي تاريخي متعددي است كه تعدادي از آنها به عنوان ميراث تاريخي در يونسكو به ثبت رسيده اند.

با توجه به سابقه تاريخي و فرهنگ و تمدن كهن اصفهان و همگام با رشد و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در دنيا، شهرداري اصفهان به منظور ارائه خدمات سريع و به هنگام به شهروندان و حوزه هاي مختلف شهرداري، در سال 1369 اقدام به تأسيس سازمان "آمار، اطلاعات و خدمات كامپيوتري شهرداري" نمود كه در اواخر سال 1385 به "سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداري اصفهان" تغيير نام داد.

 
 

سازمان فاوا از بدو تأسيس، ارائه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات به شهرداري اصفهان را به صورت مكانيزه و برخط برعهده گرفت.

اين سازمان در سالهاي اخير توجه بسيار زيادي به استاندارد سازي فرايندها واستفاده از روش هاي علمي در ارائه خدمات و تحقق اهداف سازماني نموده است كه نتيجه آن تدوين و اجراي برنامه اول و دوم فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان بوده و در حال حاضر تدوين برنامه سوم نيز انجام و در قالب برنامه اصفهان 1400 ارائه شده است.

بر اين اساس، ماموريت سازمان " توانمندسازي شهرداري اصفهان در جهت جلب رضايت شهروندان و تحقق تعالي سازماني شهرداري با بكارگيري قابليتها و ظرفيتهاي فاوا "، چشم انداز آن، "پيشرو در تحقق شهر پايدار هوشمند در كشور و دستيابي به جايگاه ويژه شهرهاي هوشمند دنيا " با هدف "افزايش سرعت تحقق شهر پايدار هوشمند" و "افزايش سطح تعالي سازماني " است.

در اين رابطه با توجه به ضرورت چابك سازي فعاليت هاي سازماني جهت اجراي پروژه ها و ارائه خدمات به هنگام به مجموعه شهرداري با سرعت بيشتر، كيفيت بهتر و هزينه تمام شده كمتر، چارت جديد سازمان فاوا تهيه و در تاريخ  1394/04/18به تصويب هيأت مديره سازمان رسيد .

 
 سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان در صدد است با تكيه بر دانايي و توسعه فراگير فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطاتي بازوي توانمندي براي شهرداري اصفهان باشد و با ايجاد زيرساخت هاي مناسب از قبيل زيرساخت هاي ارتباطي، مركز داده، تشكيلات راهبري مناسب فاوا و آموزش و فرهنگ سازي كاركنان، مديران شهرداري و شهروندان، و خودكارسازي فرآيندهاي كسب و كار شهرداري در قالب سيستم هاي اطلاعاتي مكانمند يكپارچه، باعث «نظام مند نمودن امور داخلي شهرداري» و « ارائه خدمات شايسته و مناسب به شهروندان» گردد و با نيل به مديريت شهري پويا و شهرداري الكترونيكي با رويكرد شهروند مداري، شهر اصفهان را به جايگاه ويژه منطقه اي و رتبه برتر بين شهرهاي با كيفيت زندگي بالاي جهان سوق دهد و موجبات سربلندي ميهن عزيز اسلامي ايران را فراهم آورد.

 

روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/31
تعداد بازدید:
4639