سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
ارتباط با ما

 نشاني: اصفهان، بلوار آئينه خانه، ابتداي بن‌بست سپيده، سازمان فاوا شهرداري اصفهان
كد پستي: 54376-81636           صندوق پستي:694 -81655          تلفن : 7-36617325-031            نمابر: 3662493 -031
 پايگاه اطلاع رساني:  http://ict.isfahan.ir
 پست الكترونيكي: info@ict.isfahan.ir
پست الكترونيكي مديرعامل سازمان: hr.abtahi@isfahan.ir
 ارتباط با مديرعامل تلفن:  36629296 -031
  دفتر مديرعامل تلفن:     36640425 -031 يا داخلي 105 سازمان
ارتباط با مركزآموزش سازمان   
نشاني: خيابان آمادگاه، مجتمع عباسي (مقابل هتل عباسي)، مركز آموزش سازمان فاوا    تلفن: 32228788 -32228787 - 32205625- 32205645  نمابر: 32205645
  پايگاه اطلاع رساني: http://ITTCE.ir
  امور مشتريان سازمان:   36137

  حراست سازمان(ابوالقاسم قوامي):     مستقيم  36612665            داخلي سازمان: 210     پست الكترونيكي: a.ghavami@isfahan.ir

  ستاد خبري حراست شهرداري اصفهان: 34099  

بازرسي و پاسخگويي به شكايات سازمان(افشار تاجميررياحي):   7-36617325-031            داخلي سازمان:  256     پست الكترونيكي: a.tajmir@isfahan.ir

 سامانه پيامكي ارتباط مستقيم با شهردار اصفهان:  2000137    

 
  

    ارتباط با مديران، معاونين و مسئولين سازمان فاوا شهرداري اصفهان 

 حوزه

نام

نام خانوادگي

عنوان سازماني

پست الكترونيكي

داخلي

معاونت

مالي، پشتيباني و منابع انساني

بهروز

نصر آزاداني

معاون مالي، پشتيباني و منابع انساني

 @isfahan.ir

104

مسعود

انصاري

مدير مالي

m.ansari@isfahan.ir

224

عليرضا

وزيري

مسئول امور اداري و منابع انساني

a.vaziri@isfahan.ir

259

مرتضي

برهاني

مسئول بازرگاني و تداركات

borhani@isfahan.ir

230

معاونت نرم افزار

محمد

صابري

معاون نرم افزار

m.saberi@Isfahan.ir

245

 بتول‌السادات

خيام زاده

سرپرست پشتيباني نرم افزار و پايگاه داده

khayyam@isfahan.ir

261

محسن 

 توانگر

 مدير واحد ساخت و تست نرم افزار

m.tavangar@isfahan.ir

 264

مژگان

بهروز

مدير اجرايي پروژه ها 

mojgan@isfahan.ir

228

فضيلت 

حججي  

 مسئول واحد تحليل و طراحي 

hojaji@isfahan.ir

258

امر اله

تندر

مسئول واحد مديريت داده

tondar@isfahan.ir

249

معاونت

 شبكه و مركز داده

 مهدي

كاوه زاده

معاون شبكه و مركز داده

kavezadeh@isfahan.ir

229

احسان

جاويز

مدير مركز داده

e_javiz@Isfahan.ir

257

محسن

فارغ

مدير سخت افزار و تجهيزات

faregh@isfahan.ir

246

اميرحسين

رفيعيان

مدير پشتيباني شبكه و مركز داده

rafieian@isfahan.ir

263

مديريت

 اطلاعات مكاني

احمدرضا

كروندي

مدير اطلاعات مكاني

karvandi@isfahan.ir 

209

احسان

فروتن

سيستم هاي مكاني

e.foroutan@isfahan.ir

203

محمد جواد احمدي اطلاعات مكاني

 

275

 

 

 

203

امور مشتريان

بتول‌السادات

خيام زاده

مدير امورمشتريان

khayyam@isfahan.ir

214

 

 

 

 

 

مديريت طرح و برنامه

سيدعلي

طيب

مدير طرح و برنامه

satayyeb@isfahan.ir

212

رحيم

مستاجران

مسئول برنامه و بودجه

ra.mostajeran@isfahan.ir

276

 

 

مسئول كنترل پروژه

 

 

ابراهيم

خليليان

تحقيق و توسعه

khalilian@isfahan.ir

225

سرمايه گذاري و مشاركتها

 مجيد

غلامي 

 مدير سرمايه گذاري و مشاركت ها

m.gholami@isfahan.ir

232 

روابط عمومي

عباس

زماني

مسئول روابط عمومي

a.zamani@isfahan.ir

232

مركز آموزش

مجيد

غلامي

مدير مركز آموزش سازمان فاوا

m.gholami@isfahan.ir

تلفن ثابت

 32228787

تاریخ به روز رسانی:
1400/01/30
تعداد بازدید:
18794