کتابخانه دیجیتال کتابخانه دیجیتال
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
راهنماي جستجو

روشهاي مختلف جستجوي مدرك در نرم افزار كتابخانه

با عضويت در اين پايگاه شما وارد نرم افزار كتابخانه پيام مي شويد

در نرم افزار كتابخانه پيام روشهاي متنوع جستجو در نظر گرفته شده است.

در جستجوي سريع از سريعترين راهكار جستجو استفاده شده است به اين نحو كه در آن از موتور جستجوي پيام، كه داراي سيستمي مشابه موتورهاي جستجوي پيشرفته گوگل يا ياهو مي باشد بهره گرفته شده است.

براي استفاده از روش جستجو سريع كافي است از منوي امكانات كتابخانه اي (منوي بالاي صفحه) گزينه جستجو را انتخاب نموده و سپس گزينه جستجوي سريع را انتخاب كنيد.در اين پنجره سه زبانه (تب) در نظر گرفته شده است. اين سه زبانه به ترتيب از سمت راست عبارتند از جستجوي سريع، انتخاب پايگاه و انتخاب محلها.

فيلدهايي قابل انتخاب براي جستجوي سريع عبارتند ازعنوان(Title)،نويسنده(Author)،موضوع(Subject)،شابك(ISBN)و آزاد(All)است.

اين فيلدها توسط سرپرست سيستم قابل افزايش است. در بين فيلدهاي ذكر شده آزاد به معني تمام فيلدهاي اطلاعاتي مدارك است.

لازم به ذكر است بسته به مجموعه پايگاه انتخاب شده براي جستجو، فيلدهاي قابل انتخاب تغييرمي يابد.به عنوان يك قانون مي توان بيان نمود در هنگام انتخاب چند پايگاه براي جستجو، اشتراك فيلدهاي موجود در آنها قابل انتخاب مي باشد. واضح است كه در تمامي شرايط، فيلد آزاد قابل انتخاب است.در جستجوي سريع هر صفحه به صورت tab (زبانه) باز مي شود. اين ويژگي باعث مي شود بدون بستن صفحه باز شده، بتوان صفحات جديد را مشاهده كرد و يا آنان را با هم مقايسه نمود. در اين بخش همچنين امكان ورود به جستجوهاي ديگر (ساده و پيشرفته) نيز وجود دارد.

در جستجوي سريع، به دليل پياده شدن فرايند Indexing بر روي آن ، فرايند جستجو به صورت Online انجام مي شود و قدرت بازيابي منابع در آن نسبت به بقيه روشهاي جستجو بالاتر است.

فهرست مدرك

 فهرست مدارك روشي براي جستجوي مدارك در درخت يكي از مشخصات مدارك موجود مي باشد. شكل زير تعريف ارائه شده را شفاف مي سازد:

 در اين شكل كاربر تصميم داشته مدارك انگليسي مرتبط با برنامه نويسي به زبان PHP را مشاهده نمايد بنابراين در پنجره مربوط به فهرست مدارك، زبان مدرك را انگليسي انتخاب نموده و عنوان را براي فيلد انتخاب نموده سپس بر روي حرف P كليك كرده است. با اينكار درختي از عناويني كه با حرف P شروع مي شوند رسم گرديده است. سپس كاربر PH و بعد از آن PHP را انتخاب نموده است. حال اگر كاربر بر روي نويسنده كتابي كه انتخاب نموده كليك كند پنجره نمايش نتايج جستجو نشان داده مي شود.

جستجو روي فيلد

اين روش جستجو به درخواست كتابداران ايجاد گشته و عموما توسط ايشان استفاده مي گردد. با استفاده از اين روش جستجو مي توانيد بر روي انواع فيلدهاي ساده، تكرارپذير، اصلي و يا نسخ تعيين شده توسط سرپرست سيستم، عمليات جستجو را انجام دهيد. در ادامه هر يك از اين چهار نوع فيلد را توضيح مي دهيم.

فيلد ساده: منظور هر يك از فيلدهاي اطلاعاتي تعريف شده براي پايگاه هاي موجود درسيستم مي باشد.

فيلدتكرارپذير: فيلدي است كه مقدار آن قابل تكرار است. به عنوان مثال يك كتاب ميتواند چند نويسنده داشته باشد به همين دليل نويسنده اين فيلد تكرارپذير است.

فيلد اصلي: تركيبي از فيلدهاي ساده مي باشد كه توسط سرپرست سيستم قابل تعريف است.

فيلد نسخ: فيلدهاي اطلاعاتي مربوط به نسخ مدارك را تشكيل مي دهند. به عنوان مثال باركد يك فيلد اطلاعاتي است كه به نسخه هاي موجود در كتابخانه مربوط مي گردد وبخشي از اطلاعات كتابشناسي نمي باشد.

فهرست نويسي

در كتابخانه ديجيتال پيام اهميت خاصي براي فهرست نويسي قائل شده است به طوري كه از روشهاي مستقيم، ورود اطلاعات به تدوين، از تدوين، ورود اطلاعات ازمنابع ديگر، ويرايش اطلاعات وارد شده و همچنين چاپ باركد استفاده شده است.شود.بخشي به نام فهرستنويسي جامع در برنامه در نظر گرفته شده كه همه بخشهاي فهرستنويسي را در يك محيط جمع آوري كرده و باعث سهولت كار فهرست نويسان مي شود.

ورود اطلاعات به روش مستقيم

در اين روش مي توانيد اطلاعات يك مدرك را به صورت مستقيم به پايگاه هاي موجود در سيستم اضافه نماييد. اين روش مناسب مكانهايي است كه ورود اطلاعات و نظارت بر اطلاعات وارد شده به عنوان دو وظيفه جدا از هم نمي باشد.

براي دستيابي به اين امكان كافي است از منوي امكانات كتابخانه اي گزينه فهرست نويسي را انتخاب نموده و پس از آن بر روي گزينه ورود اطلاعات رفته و بر روي گزينه مستقيم كليك نماييد.

ورود اطلاعات به تدوين

در اكثر كتابخانه هاي بزرگ به علت زياد بودن حجم كار تعداد فهرست نويسان بيش از يك نفر مي باشد و فردي به عنوان سرپرست فهرست نويسي مشغول به كار است. در چنين مكانهايي اطلاعات وارد شده توسط فهرست نويسان به صورت مستقيم وارد سيستم نمي گردد و ورود اين اطلاعات به پايگاه مشروط به تاييد سرپرست فهرست نويسان است.

ورود اطلاعات به تدوين در چنين مكانهايي مورد استفاده قرار مي گيرد، به اين نحو كه فهرست نويسان اطلاعات وارد شده را به تدوين ارسال مي نمايند و سرپرست نيز پس از بررسي، آنها را از تدوين به پايگاه مورد نظر منتقل مي كند.براي استفاده از اين امكان كافي است از منوي امكانات كتابخانه اي بر روي گزينه فهرست نويسي رفته و پس از آن گزينه ورود اطلاعات را انتخاب نموده و بر روي گزينه به تدوين كليك نماييد.

ورود اطلاعات از تدوين

در اين بخش مي توانيد اطلاعات ارسال شده از فهرست نويسان به تدوين را مشاهده نموده و در مورد آنها تصميم گيري نماييد. براي استفاده از اين امكان كافي است از منوي امكانات كتابخانه اي بر روي گزينه فهرست نويسي رفته و پس از آن گزينه ورود اطلاعات را انتخاب نموده و بر روي گزينه از تدوين كليك نماييد.

ورود اطلاعات از منابع ديگر

در بسياري از موارد اين امكان وجود دارد كه اطلاعات يك مدرك جديد را از منابع فهرست نويسي شده ساير سازمانها بدست آوريد. به عنوان مثال شما مي توانيد اطلاعات فهرست نويسي شده يك كتاب لاتين را تحت فرمت مارك از سايت كتابخانه كنگره آمريكا دريافت نماييد و يا اطلاعات يك كتاب فارسي را به صورت ايزو از سي دي كتابخانه ملي بدست آوريد. اين بخش از سيستم اين امكان را به وجود مي آورد تا اطلاعات دريافت شده از ساير سازمانها را مورد استفاده قرار دهيد.

جستجو و ورود از كتابخانه ملي ،جستجو و ورود از z39.50

گزارش موجودي مدارك

به وسيله اين گزارش مي توانيد از وضعيت مدارك موجود در كليه محلهاي نگهداري مطلع گرديد.

براي دستيابي به اين گزارش در منوي امكانات كتابخانه اي بر روي گزينه گزارشات رفته و پس از آن گزينه گزارش موجودي مدارك را انتخاب نماييد.

گزارشات رزرو و امانت

در نرم افزار كتابخانه اي پيام اين امكان در نظر گرفته شده است كه بتوانيد انواع گزارشات مرتبط با چرخه مدارك را مشاهده نماييد. براي دستيابي به اين بخش از سيستم از منوي امكانات كاربري بر روي گزينه گزارشات رفته و پس از آن بر روي گزينه گزارشات رزرو و امانت كليك نماييد.

ديجيتال سازي مدارك

در كتابخانه ديجيتال پيام اين امكان در نظر گرفته شده كه فايلهاي مختلفي تحت عنوان نسخه ديجيتال به سيستم اضافه گردند. اين فايلها مي توانند فرمتهاي مختلفي داشته باشند كه عمومي ترين آنها Portable Document Format يا PDFمي باشد.

 به منظور بيان روش استفاده از سيستم ديجيتال ساز، فايلهاي PDF را به دو دسته تقسيم بندي مي نماييم.

اين دو دسته عبارتند از فايلهاي PDF  داراي نشانه گذاري(BookMark)  و فايلهايPDF  فاقد نشانه گذاري.

اضافه نمودن نسخه ديجيتال يك مدرك

هنگامي كه يك نسخه ديجيتال در اختيار داريد و مي خواهيد آنرا به سيستم كتابخانه اضافه نماييد دو حالت امكان پذير است. در حالت نخست نسخه ديجيتال مربوط به مدركي است كه در حال حاضر در سيستم كتابخانه موجود است و در حالت ديگر نسخه ديجيتال به مدارك موجود در كتابخانه مربوط نمي باشد. در حالت دوم همانند تمامي مداركي كه به سيستم كتابخانه اضافه مي گردند ابتدا مي بايست اطلاعات آنرا فهرست نويسي نماييد.

به منظور اضافه نمودن نسخه ديجيتال ابتدا به وسيله يكي از روشهاي جستجو آنرا جستجو نماييد. دقت داشته باشيد اگر مدرك مورد نظر به تازگي فهرست نويسي شده است از روش جستجوي سريع استفاده نكنيد زيرا اين روش جستجو از ايندكس ها ايجاد شده توسط موتور آماده سازي جستجوي پيام استفاده مي نماييد و اين آماده سازي در ساعات شب كه استفاده از نرم افزار كتابخانه در حداقل ميزان خود مي باشد صورت مي پذيرد.

سفارش مدرك

در نرم افزار كتابخانه اي پيام اين امكان در نظر گرفته شده است كه كاربران كتابخانه بتوانند مدارك و كتابهاي مورد نياز خود را سفارش دهند. براي دسترسي به اين امكان كافي است از منوي امكانات كتابخانه اي بر روي گزينه سفارشات رفته و بر روي گزينه سفارش مدرك كليك

نماييد. در اين پنجره ليستي از مدارك سفارش داده شده توسط كاربران، در صفحات 15 رديفه نمايش داده مي شود.

اعمال محدوديت

در نرم افزار اين قابليت ديده شده كه تعيين نماييد تنها مداركي كه داراي شرايط خاصي هستند نمايش داده شوند. مثلا مي توانيد تعيين نماييد تنها مداركي كه در آنها كلمه اسلام به كار رفته است نمايش داده شوند .

مشاهده مدارك خريداري شده

اگر بخواهيد ليستي از مدارك خريداري شده توسط كتابخانه را مشاهده نماييد كافي است از منوي امكانات كتابخانه اي بر روي گزينه سفارشات رفته و پس از آن بر روي گزينه مدارك خريداري شده كليك نماييد.

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای معاونت حمل و نقل و ترافیک محفوظ می باشد | info@isfahan.ir
۱۴۰۰/۴/۳