کتابخانه دیجیتال کتابخانه دیجیتال
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
 • .
  .
ملاحظات حقوقي

ملاحضات حقوقي كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك؛

دسترسي و استفاده از وب سايت كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك براساس اين شرايط و مقررات، قوانين و دستورالعمل‌هاي ذيربط خواهد بود. با دسترسي به اين سايت شما موافقت خود را با شرايط و مقررات ذيل اعلام مي‌كنيد.

حقوق معنوي و ثبت علامت تجاري

اين سايت مورد حمايت قوانين مربوط به حقوق معنوي (كپي‌رايت) ايران و قوانين ديگر كشورهاست. هرگونه كپي، بازتوليد، نمايش يا انتقال مطالب اين سايت ممنوع است. بدون موافقت قبلي كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك، هرگونه استفاده از نام «كتابخانه» يا ديگر علائم تجاري، نام يا لوگو كه كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك، شعبه‌ها، نمايندگان يا بخش‌هاي اين كتابخانه براساس آن فعاليت مي‌كنند، ممنوع است. علاوه بر آن، اسامي، نام‌هاي تجاري و علائم تجاري طرف‌هاي ثالث و از جمله مشتريان كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك كه در اين سايت نقش مي‌بندد، جزو اموال صاحبانشان هستند و فقط مي‌تواند با رضايت كتبي آنها مورد استفاده قرار گيرد.

ترك دعوي و محدود ساختن مسئوليت

الف) كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك خود را ملزم به رعايت قوانين و مقررات كشور جمهوري اسلامي ايران مي داند. بنا بر اين چنان چه مشخص شود انتشار برخي اطلاعات مغاير با قوانين كشورمان مي باشد، مسئولين كتابخانه خود را ملزم به جلوگيري از انتشار مدرك مورد نظر از كتابخانه مي دانند.

ب) ثبت و آوردن اطلاعات از منابع مختلف به معناي تائيد تك تك آن مدارك نيست.

ج) ارزيابي مدارك از هر نظر و تائيد صحت و سقم محتواي آنها به عهده كاربر است.

د) كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك هيچ تضميني درباره كيفيت خدمات طرف‌هاي ثالث كه مشمول قوانين مالكيت معنوي و علائم تجاري باشد، ارائه نمي‌كند.

ه) كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك هيچ مسئوليتي جهت ويروس‌هاي كامپيوتري يا ديگر موارد مشابه كه طرف ثالثي بدون اطلاع يا رضايت مسئولين كتابخانه به اين سايت اضافه كند، ندارد.

و) كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك درباره نرم‌افزارهايي كه براي انتقال (دانلود)، كپي يا ديگر كاربردها ارائه شده، هيچ تضميني نمي‌دهد.

ز) حقوق معنوي (كپي‌رايت) تمام مطالبي كه در اين سايت ارائه شده محفوظ است.

ح) كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك مسئول محتواي وب سايت‌هايي كه به آنها لينك داده، نيست و لزوماً ديدگاه‌هايي كه در آنها ارائه شده را تاييد نمي‌كند. فهرست كردن اين لينكها به هيچ‌وجه به معني تأييد آنها نيست.كتابخانه نمي‌تواند تضمين كند كه تمامي اين لينك‌ها در تمامي اوقات فعال باشند و هيچ كنترلي بر قابل دسترس بودن صفحاتي كه به آنها لينك داده شده، ندارد.

فواعد عضويت در كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك

1. اين قرارداد بين كاربر و كتابخانه حمل ونقل و ترافيك به كاربر اجازه مي‌دهد تا از طريق عضويت در «كتابانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك» و براساس شرايط اين قرارداد به كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك دسترسي پيدا كند.

2. كاربر مجاز
«كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك» اجازه دسترسي به مداركي كه در اين كتابخانه ذخيره شده است را فقط به شخص شما (در اشتراك شخصي) يا سازمان مربوطه شما (اشتراك سازماني) اعطا مي‌كند و اين اجازه نمي‌تواند به ديگران منتقل شود. شما موافقت مي‌كنيد كه نام كاربري و رمز عبور جزو اطلاعات شخصي و محرمانه تلقي شود. دسترسي غير مجاز به اسناد برخط «كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك» از طريق نام كاربري و رمز عبور با اطلاع يا بدون اطلاع مشترك، نقض قرارداد و نقض حقوق معنوي كتابخانه « ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك» تلقي شده، منجر به قطع بلافاصله اشتراك گرديده، و مسئولان كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك حق مطالبه خسارت از فرد يا سازمان خاطي را براي خود محفوظ مي دانند.

3. استفاده مجاز
مشترك اجازه دسترسي برخط به اسناد «كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك» را دارد و مي‌تواند متن‌ها، نتايج جستجوها يا ديگر اطلاعات را فقط براي استفاده يا تحقيق شخصي ذخيره يا چاپ كند. مشترك موافقت مي‌كند تا از دسترسي برخط با رعايت تمامي قوانين و مقررات استفاده نمايد. در مواردي كه پديد آورنده مدرك موجود در كتابخانه «ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك» ، خود كتابخانه باشد مشترك اجازه نقل قول از مدارك را به شرط ذكر منبع دارد. در ساير موارد مشترك ملزم به رعايت سياست در نظر گرفته شده توسط مالك معنوي مدرك مي باشد. هرگونه محدوديت ذكر شده در مدارك بايد رعايت شود.

4. ممنوعيت برخي استفاده‌ها
تغيير، تدوين مجدد، كپي كردن، پياده سازي (دانلود كردن) برنامه‌ريزي شده، فروش يا توزيع مجدد، انتشار يا انتشار مجدد (به جز نقل قول با شرايطي كه در ماده 3 مجاز شمرده شده) هر گونه اطلاعات به دست آمده از مدارك «كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك»، صرف نظر از محدوديت زماني، حقوق معنوي، اسرار تجاري، حقوق مالي و ديگر حقوق مربوطه؛ به هر شكلي ممنوع است. هم چنين كپي كردن الكترونيك يا كاغذي براي انتقال آن به غير مشتركان يا موسسات غير عضو، ممنوع مي باشد. كليه حقوق متعلق به كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك است.

5. مدت قرارداد
اين قرارداد با موافقت شما درباره مفاد آن، قابليت اجرايي پيدا مي‌كند. نشانه موافقت شما پر كردن فرم عضويت است. براساس شرايط اين قرارداد، مادام كه شما اشتراك كنوني خود در «كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك» را حفظ كنيد، قرارداد معتبر خواهد بود. اين قرارداد در موارد ذيل خاتمه پيدا مي‌كند:

الف) براساس بند ب و ج مذكور در ذيل، اگر مدت اشتراك شما به پايان برسد. (پايان قرارداد، زمان پايان اشتراك است).

ب) اگر هر يك از شرايط اين قرارداد به هر دليلي آگاهانه يا ناآگاهانه، نقض شود، قرارداد به سرعت خاتمه خواهد يافت.

ج) 30 روز پس از نامه كتبي كتابخانه حمل ونقل و ترافيك درباره هرگونه تغيير در شرايط قرارداد و اعلام عدم پذيرش آن از سوي شما به صورت كتبي، پست الكترونيك يا فكس. (در صورتي‌كه مشترك مخالفت خود را اعلام نكند، شرايط جديد كتابخانه حمل ونقل و ترافيك اجرا خواهد شد).

7. نقص عملكرد
72 ساعت پس از اعلام موافقت به صورت برخط، پرداخت هزينه ها و دريافت مدارك اشتراك توسط كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك، مشترك مي‌تواند به صورت بر خط به مدارك كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك دسترسي پيدا كند. براي اين منظور شما داراي نام كاربري هستيد كه امكان دسترسي در هرزمان را براي شما فراهم خواهد نمود.هر چند مسئولين كتابخانه به منظور ارائه خدماتي كارامد نهايت تلاش خود را كرده و راهنمائي هاي لازم جهت استفاده بهينه از اين خدمات را به كاربران ارائه مي نمايند، با اين حال در مقابل هرگونه تاخير، وقفه، اشتباه در ارسال، ناهمخواني نرم‌افزار يا سخت‌افزار، يا ديگر نقائص عملكرد، مسئوليتي نمي‌پذيرند. كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك و كارمندان آن تلاش‌هاي متعارف خود را به عمل خواهند آورد تا مشكلات به وجود آمده درعملكرد سايت را كه از آن مطلع شده‌اند، برطرف كنند. اين تلاش‌ها ممكن است با توجه به نوع اقدام اصلاحي، سبب تعليق برخي فعاليت ها شود.

8. تضمين‌ها، محدوديت مسئوليت، خسارات
كتابخانه حمل ونقل و ترافيك تضمين مي‌كند مجوزهاي لازم براساس اين قرارداد را اعطا كند (بر اساس بند3). به جز مورد ذكر شده در جمله پيشين، كتابخانه حمل ونقل و ترافيك هيچ تضميني ـ صريح يا ضمني ـ درباره مدارك موجود در «كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك»، كيفيت آنها، اصل بودن، قابل جستجو بودن، چگونگي عملكرد، ارزش علمي يا تجاري داشتن و مناسب بودن براي اهداف خاص، به كاربران نمي‌دهد. كتابخانه حمل ونقل و ترافيك در موارد ذيل مسئول نخواهد بود: خسارات موردي، خاص، غيرمستقيم، تصادفي، تبعي يا ديگر خساراتي كه به واسطه مدارك «كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك» حاصل گردد. هم چنين خساراتي كه از عملكرد كتابخانه حمل ونقل و ترافيك براساس مفاد اين قرارداد، پايان دادن به اين قرارداد از سوي كتابخانه حمل ونقل و ترافيك، از دست رفتن اطلاعات يا پايان يافتن فعاليت، ناشي گردد. ادعاها و دعاوي مطرح شده عليه كتابخانه حمل ونقل و ترافيك بايد حداكثر تا مدت يك سال پس از وقوع علت آن، مطرح شود، و در غير اين صورت از درجه اعتبار شاقط خواهد بود. مشترك مسئوليت انحصاري ناشي از استفاده از «كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك»» را مي‌پذيرد. با پر كردن فرم عضويت شما مي‌پذيريد كه كتابخانه حمل ونقل و ترافيك را از هر گونه ادعا، مسئوليت، خسارات، هزينه‌ها (شامل حق‌الوكاله وكيل، حق مشاوره، جريمه‌هاي ناشي از اجراي مفاد قرارداد يا نقض آن) معاف مي‌دانيد .

9.رعايت حريم خصوصي افراد و سازمان‌ها در كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك؛

در اينجا لازم است سياست كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك در رابطه با داده‌هاي شخصي كه در حين ثبت نام از شما خواسته مي شود، ذكر شود.

در زمان تكـميل فـرم‌ها ممكن است سوالاتي درباره اطلاعات شخصي شما مانند نام، آدرس و ... پرسيده شود. تنها با ارائه اين‌گونه اطلاعات است كه ما مي‌توانيم با شما به صورت رسمي ارتباط برقرار نماييم. جمع‌آوري چنين اطلاعاتي مي‌تواند به دلايل زير باشد:

· جهت ارائه دقيق‌تر اطلاعات يا خدماتي كه درخواست نموده‌ايد

· به‌عنوان ورودي جهت بهبود بخشيدن سنجش آماري كاربران از ابعاد مختلف

· ايجاد پلي ارتباطي با جامعه كارشناسي مورد نظر كتابخانه

بدين وسيله كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك متعهد مي‌گردند كه به هيچ عنوان اطلاعات شخصي افراد را در اختيارديگران قرار نداده و از آن استفاده‌اي به غير از موارد تعريف شده ننمايند.

10. كليات
اين قرارداد مبناي تمامي توافقات بين طرفين است و جانشين هرگونه توافق قبلي بين طرفين در اين موضوع خواهد شد. شرايط ماده 5 درباره موارد پايان قرارداد فقط به وسيله طرفين قابل تغيير است. عناوين ذكر شده در مواد مختلف اين قرارداد براي سهولت است و نمي‌تواند شرايط قرارداد را تفسير كند. مشترك نمي‌تواند حقوق خود را كه براساس اين قرارداد به دست آورده به ديگري واگذار كند. شرايط مواد 3 و 4 و 6 و 8 و 9 و 10 در صورت پايان مدت قرارداد يا فسخ آن، معتبر باقي خواهد ماند. قوانين جمهوري اسلامي ايران بر اين قرارداد حاكم خواهد بود و مفاد آن براساس اين قوانين تفسير خواهد شد. هرگونه دعوي ناشي از اين قرارداد يا مرتبط با آن يا مدارك «كتابخانه ديجيتال تخصصي حمل ونقل و ترافيك»، در دادگاه‌هاي ايران اقامه خواهد شد و طرفين رضايت خود را درباره صلاحيت اين دادگاه‌ها اعلام مي‌كنند. 

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای معاونت حمل و نقل و ترافیک محفوظ می باشد | info@isfahan.ir
۱۴۰۰/۴/۳