سال 1399                     جهش توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
خط سه
 
مسير خط 3 قطارشهري اصفهان مصوب جلسه شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مي باشد. طول اين مسير حدود 8/8 كيلومتر از ميدان آزادي شروع و با عبور از خيابانهاي دانشگاه، ارتش، بلوار كشاورز، كندرو اتوبان ذوب آهن به بلوار شفق وارد شده و تا سه راهي عباسپور ادامه مي يابد.
 
 لازم به ذكر است با توجه به جانمايي ترمينال جنوب غرب در محل جديد در مجاورت كوه دنبه ممكن است انتهاي مسير از اين ترمينال نيز عبور نمايد، اين مسير داراي شش يا هفت ايستگاه مي باشد.
 
مطالعات مرحله اول اين خط در سال 93 توسط مهندسين مشاور فربر آغاز شده و انشاله تا پايان سال 1394  به پايان خواهد رسيد، پيشرفت مطالعه حدود 50% مي باشد.