faza book amozesh elmi
qqq لوگو
  • عكس اول
    عكس اول
  • .
    .
    پاويون ورودي: در قسمت ورودي باغ ساختماني است با نمايي برگرفته از عمارت شاهي عالي قاپو واقع در ميدان امام اصفهان كه مجموعه قسمت اداري را شامل مي شود و بگونه اي طراحي شده كه از روبرو 2 طبقه از پشت 6 طبقه و از پهلو 4 تا 5 طبقه بنظر مي رسد. در اين قسمت سنگ آبي زيبا و با نقش و نگاري هنرمندانه كه گوشه اي از هنر اصيل ايراني است در ابتداي آبنمايي قرار دارد كه به طول 170 متر با سبدهايي پر از گل در اطراف آن تركيبي دلپذير از رايحه خوش گلها را بوجود آورده است.
   باغ صخره اي

باغ صخره اي با منظره اي طبيعي و شبه كوهستاني در عرصه اي به وسعت 2500 متر مربع در ضلع شرقي اجرا شده است. طراحي باغچه ها و پياده روها به فرم طبيعي است و تنوع گياهان بيش از صد گونه مي باشد. طراحي كاشت با گونه هاي مرتعي و گلهاي پيازي و چند ساله و داراي صخره هاي بزرگ و آبشار به ارتفاع 4 متر است . در قسمتي از باغ صخره اي طرح رودخانه خشك با اقتباس از رودخانه هاي فصلي در طبيعت ايجاد گرديده است.

ROCKY GARDEN

The rocky garden is constructed with a natural and mountain-like view in a land with the area of 2500 m2 in the eastern side. Designing the beds and pavements is in normal form, and the diversity of the plants is over 100 species. The plantation design is with pasture types of plants as well as the bulb and perennial flower bushes, with large rocks and waterfalls with the height of 4 m. The design of a dry river adapted from the seasonal rivers in the nature is created in a section of the rocky garden.

 

بركه و جزيره

به منظور تلطيف هواي باغ و تداعي نمودن رودخانه زاينده رود و آبگير هاي طبيعي، اين قسمت به وسعت 3500 مترمربع ايجاد شده است. پرندگاني مانند مرغابي و اردك، جانوران آبزي مانند ماهي، خرچنگ، لاك پشت و گياهان آبزي مانند  نيلوفر آبي كه صبحگاهان با طلوع خورشيد گلهاي زيبايش را آرام آرام باز مي كند و گياهاني ديگر مثل لويي و نيز درختان حاشيه بر زيباي بركه افزوده است. همچنين در قسمت مركزي بركه جزيره اي با مناظر متفاوت نسبت به ساير قسمت ها وجود دارد تا فضاي دلنشيني براي بازديد كنندگان ايجاد نمايد.

POOL AND ISLAND

This section is constructed with the area of 3500 m2 in order to refresh the garden air and reminisces Zayandehroud River as well as natural basins. The birds such as ducks, the aquatic animals such as fish, crabs, turtles, and the aquatic plants such as water lily that opens its beautiful flowers gradually by the dawn, and other plants such as cattail, and also the trees on the sides have all added to the beauty of the pool. Moreover, there is an island with different sceneries as compared to other sections in the central part in order to create a pleasant space for the visitors.

 

طرح فرش ايراني

طرح فرش ايراني استان اصفهان به ويژه در شهر هاي اصفهان، كاشان، نجف آباد و... مهد فرش ايراني مي باشد. اين قسمت با اقتباس از طرح هاي فرش دستباف در عرصه اي به مساحت 1860 متر مربع اجرا شده و گل ها متناسب هر فصل در نقش تار و پود يك فرش ايراني جلوه اي ويژه به باغ بخشيده است.

PERSIAN CARPET DESIGN

Isfahan Province, especially in the cities of Isfahan, Kashan, Najafabad, ….is the origin of Persian carpet. This section is adapted from the handmade carpets and is constructed in an area of 1860 m2, providing a specific sight for the garden with the season flowers in the warps and woofs of a Persian carpet.

 ;

كلكسيون سوزني برگان

سوزني برگان درختاني با ابعاد بزرگ و تنه هاي راست، كشيده و سريع الرشد مي باشند و تعداد كمي هم به صورت درخت كوچك يا درختچه با تنه و شاخه هاي خميده هستند. بعضي از اين درختان داراي برگن هاي سوزني شكل (مانند انواع كاج ها) و برخي ديگر داراي برگ هاي فلسي شكل (مانند انواع سرو ها) مي باشند. اغلب آنها برگهاي سبز دائمي دارند كه هميشه سبز گفته مي شود ( مانند انواع كاج و سرو) و تعداد كمي از گونه ها داراي برگ هاي ريزان هستند مانند دار تالاب يا سرو مرداب)۔ مجموعه اي از سوزني برگان كمياب در ايران در عرصه اي به مساحت 2170 متر مربع در مجاور بركه اجرا گرديده است. در اين بخش تنوع بيش از20گونه سوزني برگ، از جمله گونه هاي منحصر به فرد مانند سكويا (درخت غول) و تاگزوديوم (دار تالاب يا سرو مرداب) وجود دارد.

COLLECTION OF CONIFERS

Conifers are the trees with large dimensions and straight trunks, and they are fast-growing plants. A few of them are as small trees or shrubs with bent trunks and branches. Some of these plants have needle-like leaves (such as different types of pine trees), and some others have scale-like leaves (such as different types of cedars). Most of them have permanent green leaves (such as pies and cedars) and a few of them have falling leaves, such as bald cypress. Some of rare conifers are planted in an area of 2170 m2 near the pool. The diversity in this section indicates over 20 species of conifers, such as exclusive species including sequoia (big tree) and taxodium (bald cypress
 

كلكسيون درختان و درختچه ها و پيچ هاي زينتي: در گوشه كنار باغ درختان و درختچه ها و پيچ هاي زينتي مانند سكويا، ژنيكو يا درخت مقدس چيني ها، درخت آهن، ميخك هندي، فندق، آتش، پيچ گليسين و پيچ برفي و بسياري ديگر به صورت پراكنده در ميان باغ نمودي ويژه پيدا كرده است.

 

كلكسيون گياهان دارويي: بسياري از گياهان دارويي علاوه بر جنبه هاي دارويي، داراي رايحه دل انگيز و جلوه اي زيبا مي باشند. در مساحتي 170 مترمربع گونه هاي مختلفي از گياهان دارويي به منظور شناسايي بازديد كنندگان در گوشه اي ديگر از باغ ايجاد گرديده است .

 

طرح باغ ژاپني: يكي از قسمت هاي جذاب باغ گلها كه در قسمت جنوب شرقي آن قرار دارد با الهام از سبك باغسازي ژاپن طراحي شده است. باغ ژاپني سبكي خاص از باغسازي است كه در آن معمولا از تركيب گياهان متنوع رنگارنگ با عناصري چون پله هاي سنگي، بركه هاي كم عمق و پل هاي چوبي بر فراز بركه ها استفاده مي شود كه همه اين عناصر را مي توان در اين قسمت از باغ مشاهده نمود. بخش ديگر آن نيز باغ ذن (باغ شني) مي باشد كه در آن زميني پوشيده از شن و سنگريزه با شيارهايي كه يادآور دريا و امواج آن است همراه با تكه سنگ هاي نامنظم ديده مي شود.

 

كلكسيون رز: واريته هاي مختلفي از رز با رنگ بنديهاي متنوع با مراقبتهاي خاص در اكثر ماهاي سال پرگل و زيبا باقي مي مانند با عطري خوش در امتداد كلكسيون سوزني برگان مساحتي حدود 1410 متر را به خود اختصاص داده اند.

 

گلخانه يا نمايشگاه دائمي كاكتوسها: جهت كامل تر شدن مجموعه گياهي باغ و با توجه به علاقه و استقبال بازديد كنندگان به كاكتوس گلخانه اي به مساحت 630 مترمربع در شرقي ترين قسمت باغ احداث گرديده تا امكان پرورش كاكتوسها فراهم شود در اين قسمت بازديد كنندگان گونه هايي زيبا، كمياب و نادر را در تمامي فصول سال مي توانند مشاهده كنند.

 

مجموعه گل و فلاورباكس (طرح باغ ايتاليايي): در ضلع شمالي باغ با الهام از سبك هاي باغسازي در دنيا، گوشه اي از سبك باغ ايتاليا به نمايش گذاشته شده و در آن از عناصري چون سنگ و سنگريزه، مجموعه فلاورباكس، آبنما وطرح هاي منظم و قرينه كه از عناصر باغسازي ايتاليا هستند، استفاده شده است.

 

آمفي تئاتر روباز: در امتداد آبنما و محور مركزي باغ با استفاده از تنه هاي درختان و در چيدماني منظم كه در بين رديفها پوشيده از گلهاي فصل است محل مناسبي براي جلساتي خاص يا كلاسها آموزشي و همچنين براي برگزاري مراسم جشن و سخنراني بوجود آمده است.

 

محوطه پرچينهاي تودرتو يا لابيرنت: بعد از بركه و مشاهده جانوران آبزي شايد يكي ديگر از جذابترين قسمتها براي كودكان، محوطه پرچينهاي تودرتو يا لابيرنت است كه كودكان در اين قسمت به بازي و تفريح مشغول مي شوند.

 

كلكسيون گلهاي فصل (طرح باغچه هاي منظم) : در ضلع شمالي باغ مجموعهاي از باغچه هاي گلهاي فصل قرار دارد كه با انواع گلهاي مربوط به هر فصل طراحي و كاشته مي شود.

از ديگر قسمتها و امكانات باغ مي توان به مجموعه گلهاي پيازي مثل لاله، نرگس، لاله واژگون، زنبق هندي، مجموعه گونه هاي داوودي با رنگهاي متنوع، آلاچيقهاي چوبي براي استراحت بازديدكنندگان، نمازخانه در محيط باز اشاره نمود.