اداره كل بازرسي شهرداري اصفهان
۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر
مهندس محمد علي صرامي كارايي و اثربخشي را موضوع قابل توجه براي بازرسان مناطق و سازمان هاي شهرداري دانست و گفت: اگر در امور و فعاليت ها اين دو مهم را در نظر بگيريم، يكي جنبه عملكردي و ديگر جنبه راهبردي دارد كه ادغام اين دو، رضايت شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
1398/10/29
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.