خلاصه:
/Dorsapax/Data/Sub_104/File/1548696.jpg
تاریخ: 1397/11/15
شهر دوستدار كودك

يك كارشناس شهرسازي گفت: شهر اصفهان از زمان‌هاي قديم شهري دوستدار كودك بوده است، اكنون بايد اين خصوصيت حفظ و تقويت شود.

محمد عقيلي در گفت‌وگو با خبرنگار ايمنا، اظهار كرد: شهر اصفهان در قديم شهري دوستدار كودك بود، اما مدتي پيش اين ويژگي كمي كمرنگ شده بود، خوشبختانه اكنون اين موضوع دوباره در اولويت قرار گرفته است؛ در قديم اگر كودكي قصد تردد در وسط خيابان را داشت، ديگران به كمك او مي شتافتند كه همين رفتار نشان دهنده شهري دوستدار كودك است، حتي معماري منازل در اصفهان نيز به گونه‌اي بود كه ملاحظات خاصي براي كودك در آن رعايت مي‌شد، به طور مثال پشت درب منزل محوطه‌اي طراحي مي‌شد كه به محض باز شدن در، كودك نتواند سريع از خانه خارج شود و در معرض خطر قرار گيرد.

اين كارشناس شهرسازي با اشاره به مشاغلي كه در قديم مختص آموزش به كودكان بود، خاطرنشان كرد: كودكان اصفهاني در قديم از سنين پايين آموزش‌هايي مانند نجاري، نمدكاري و... را آموزش مي‌ديدند، اما متاسفانه اكنون اين گونه مشاغل در دسته مشاغل مزاحم قرار گرفته و به بهانه ساماندهي مشاغل مزاحم اين فرصت از شهر دوستدار كودك اصفهان گرفته شده است.

عقيلي با تاكيد بر اينكه عنوان شهر دوستدار كودك مفهومي عميق دارد، تصريح كرد: وقتي باور داريم شهر موجود زنده است بايد از اين موجود زنده به طوري نگهداري شود كه لحظه‌اي از حال آن غافل نشويم، به طور مثال در شهر زنده و دوستداركودك بايد به طور كامل محيط را براي كودك ايمن سازند؛ در واقع در شهر دوستدار كودك، والدين بايد نسبت به ملاحظات شهري براي فرزندشان اطمينان خاطر داشته باشند.

وي آينده شهر را از آن كودكان دانست و گفت: كودك امروز نوجوان فردا است و نوجوان فردا، بزرگسال پس فردا است، پس باچنين رويكردي بايد شرايط را براي كودكان امروز ايده‌آل كنيم كه به اين ترتيب خيال‌مان از آينده شهر راحت باشد