خلاصه:
/Dorsapax/Data/Sub_104/File/1549373C.jpg
تاریخ: 1398/04/11
با حضور نمايندگان يونيسف در ايران انجام مي‌شود؛ تهيه پيش‌نويس برنامه اجرايي شهر دوستدار كودك در اصفهان
 با حضور نمايندگان يونيسف در ايران انجام مي‌شود؛   تهيه پيش‌نويس برنامه اجرايي شهر دوستدار كودك در اصفهان
شهر دوستدار كودك

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان گفت: جلسه تهيه پيش نويس برنامه اجرايي شهر دوستدار كودك اصفهان با حضور نمايندگان يونيسف، وزارت كشور، سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با موضوع كودك و مديران شهرداري اصفهان برگزار مي‌شود.  

به گزارش ايمنا و به نقل از اداره ارتباطات رسانه‌اي شهرداري اصفهان، سيداحمد حسيني‌نيا اظهار كرد: با توجه به برگزاري موفق كنفرانس ملي شهر دوستدار كودك كه در دي ماه سال گذشته در شهر اصفهان برگزار شد و از آنجا كه اصفهان از سال 1397 به عنوان شهر پيشرو و پايتخت شهر دوستدار كودك ايران انتخاب شد، مراحل پيوستن اين شهر به شبكه جهاني شهرهاي دوستدار كودك با سرعت و دقت بيشتري در معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان پيگيري مي شود.  

وي ادامه داد: در همين راستا جلسات مستمر با صاحب نظران و عوامل دخيل در اين موضوع برگزار شده است و نهايتا مقرر شد بنابر نظر يونيسف مراحل اوليه تدوين پلان اجرايي و عملياتي شهر دوستدار كودك انجام شود كه اولين جلسه آن فردا در سالن كنفرانس كتابخانه مركزي شهرداري اصفهانبرگزار مي شود.

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان تصريح كرد: بعد از اين جلسه، نشست هاي نهايي برگزار و نهايتا ظرف چند ماه آينده برنامه عملياتي(اكشن پلان) شهر دوستدار كودك تدوين شده و اصفهان رسما به شبكه جهاني شهرهاي دوستدار كودك مي پيوندد.    

به گزارش ايمنا، كنفرانس ملي شهر دوستدار كودك از 26 تا 27 دي ماه 97 با حضور نمايندگاني از 31 استان كشور با همكاري وزارت كشور، يونيسف و معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان برگزار شد؛ در حال حاضر در غرب آسيا شهرهاي عَمان از كشور اردن و شارجه امارات عضو شبكه شهرهاي دوستدار كودك هستند و اصفهان سومين شهر پايلوت دوستدار كودك در غرب آسيا است.