خلاصه:
/Dorsapax/Data/Sub_104/File/1518751CCCCCCC.jpg
تاریخ: 1398/04/11
شهر دوستدار كودك

نماينده يونيسف گفت: اصفهان مي‌تواند محور شهرهاي دوستدار كودك ايران باشد، البته تمام شهرها بايد دوستدار كودك باشند.

به گزارش خبرنگار ايمنا، امير راهداري ظهر امروز_چهارشنبه_پنجم تير98 در ديدار با شهردار اصفهان تصريح كرد: شش شهر ايران براي پايلوت شدن شهر دوستدار كودك پايش مي‌شود، اما شهر اصفهان در يك قدمي دريافت لوگوي كانديداتوري شهر دوستداركودك قرار دارد.

وي افزود: در فرايند عضويت در شبكه شهر دوستدار كودك، هر شهري كانديدا شود بر اساس ضوابط بايد 25 تا 50 هزار پوينت به يونيسف پرداخت كند، اما اين موارد را حذف كرده‌ايم تا بتوانيم درحد توان به اين شهرها كمك كرده باشيم.

نماينده يونيسف تأكيد كرد: تا حد امكان به شهر اصفهان به عنوان پايلوت شهر دوستدار كودك كمك مي‌كنيم تا به كانديداتوري شهرهاي دوستدار كودك برسد.

وي گفت: اصفهان مي‌تواند محور شهرهاي دوستدار كودك ايران باشد، البته بايد تمام شهرها را به اين سمت كودك سوق داد.