خلاصه:
/Dorsapax/Data/Sub_104/File/DSC_9036CCCC.JPG
تاریخ: 1398/04/11
حسيني نيا

معاون معماري و شهرسازي شهردار اصفهان گفت: با تغيير اعضاء شوراي اجرايي دوستدار كودك مخالف هستيم، چراكه اين كار تنها باعث از دست رفتن زمان و ناديده گرفتن پتانسيل‌ها مي‌شود.

سيداحمد حسيني نيا در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهاركرد: در صدديم براي كودكان در اصفهان كاري انجام دهيم و براي اجراي اين كار به دنبال زيرساخت‌هاي قوي و محكم هستيم.

وي افزود: بايد هدف‌ها و برنامه‌ها مشخص باشد، همچنين شوراي اجرايي بايد فعاليت خود را دنبال كند و بازوهاي اجرايي وارد عمل شوند.

معاون معماري و شهرسازي شهردار اصفهان با بيان اينكه نوع نگاه به كلانشهرها بايد تغيير كند، گفت: بايد بپذيريم كلانشهرها به بلوغ فكري، علمي و اجرايي رسيده‌اند و مي‌توانيم مباحث بسياري را از پايتخت به كلانشهرها به ويژه اصفهان منتقل كنيم و نگاه از بالا به پايين را اصلاح كنيم، چون اگر مديران رده بالا اعتماد نكنند، كاري پيش نمي‌رود.

وي تصريح كرد: در حوزه‌هاي مرتبط با مسائل شهري كه در جلسات كلانشهرها مطرح مي‌شود، اصفهان به عنوان پايلوت يك گام از ساير شهرها جلوتر است و اقدامات خود را آغاز كرده كه اين افتخاري براي اين شهر به شمار مي‌رود.

حسيني‌نيا بودجه اختصاصي به برنامه شهر دوستدار كودك را مديون همفكري، همراهي و حمايت اعضاي شوراي شهر دانست و افزود: اگر حمايت‌هاي اعضاي شوراي شهر نبود بودجه‌اي از شهرداري براي اختصاص به موضوع شهر دوستدار كودك تعلق نمي‌گرفت و اين حمايت جدي اعضاء شوراي شهر براي شهر دوستدار كودك ستودني است.

وي تاكيد كرد: پيشنهاد داده‌ايم كه به منظور هم‌افزايي و همگرايي فكري همه سازمان‌ها و ارگان‌هاي مرتبط با كودكان از طريق كميته سياست‌گذاري ذيل شوراي اجرايي جلسات منظم و مداوم برگزار شود.