اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
بايد هدف از مشاركت مردم در فرايند برنامه‌ريزي شهري مشخص باشد
حسيني‌نيا:

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان گفت: مشاركت مردم در فرايند برنامه‌ريزي شهري بايد قبل از مشاركت با هدف مشخص باشد.

 سيد احمد حسيني‌نيا ، با اشاره به تكنيكهاي مشاركت ذينفعان در فرايند برنامهريزي و مديريت شهري، اظهار كرد: مشاركت ذينفعان در فرايند برنامهريزي و مديريت شهري بر اساس ميزان قدرت‌دهي به شهروندان طيفي پنج سطحي شامل اطلاعرساني، شنيدن نظرات و ديدگاههاي مردم، اعمال نظرات مردم در تصميمات، اجماع و توافق عمومي و دادن اختيار به مردم را در برمي‌گيرد.

وي افزود: در اين طيف با گذار به سطوح بالاتر، ميزان تأثيرگذاري شهروندان در فرايند برنامهريزي و مديريت شهري افزايش يافته و در بالاترين سطح، برنامهريزان تنها اجرا كننده تصميمات مردم خواهند بود كه فراتر از تقويت تصميمات و معتبرسازي آنان با نيازها و نظرهاي مردم است و زمينهاي مهم براي تحقق عيني مردم سالاري فراهم مي‌كند.

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان تصريح كرد: با توجه به اينكه مشاركت مردم در فرايند برنامه‌ريزي شهري، اهداف مختلفي مانند آگاهي از خواست و نياز مردم، انعكاس آنها در برنامه، دريافت و ارزيابي اطلاعات يا ايدههاي جديد محلي، تعيين شيوههاي برخورد و اطلاع‌رساني، ارزيابي يا بازنگري طرحها و يا صرفاً سوپاپ اطميناني براي كنترل احساسات سر خورده و رانده شده مردم صورت مي‌گيرد، بايد پيش از انجام برنامه مشاركت مردمي، هدف و ضرورت انجام برنامه مشاركت براي آن شاخص مشخص و از اين طريق تكنيكهاي خاص مشاركت متناسب با هدف و سطح و ميزان مشاركت تعيين شود.

وي ادامه داد: با توجه به ضرورت و هدف مورد نظر برنامه مشاركت، نوع و ميزان اطلاعات و افرادي كه نياز است طرف مشورت قرار گيرند، بايد مشخص شود؛ با اين حال بايد توجه داشت كه مشاركت زماني اتفاق مي‌افتد و كاركرد مناسبي دارد كه مستقيم و فعالانه باشد، افراد شركت كننده در آن تغييرات و دستاوردهاي روشن و شفاف آن را احساس كنند و مشاركت را صرفا براي تاييد اهداف خاص برنامه‌ريزان و سياستگذاران تلقي نكنند.

حسيني‌نيا گفت: براي مشاركت ذي‌نفعان در بخش‌هاي مختلف فرايند برنامه‌ريزي، تكنيك‌هاي گوناگوني وجود دارد كه انتخاب شيوه‌هاي مشاركتي در فرايند برنامه‌ريزي و مديريت شهري و تعيين‌ساز و كارهاي خاص آن نيازمند شناختي عميق از انواع تكنيك‌هاي موجود و نيز تعريف دقيق اهداف و نقش مردم در فرايند مشاركت است.

وي تصريح كرد: مشخص كردن اينكه چه كساني و در چه مراحلي و تا چه اندازه مي‌توانند در فرآيند برنامه‌ريزي دخيل باشند، در انتخاب تكنيك مشاركت بسيار مهم است.

تاریخ:
1398/03/09
تعداد بازدید:
49
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.