اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۴۰۰ شنبه ۹ مرداد
تحقق توسعه پايدار با حركت در مسير انرژي هاي سبز امكان پذير مي شود
نوروري در همايش شهر خورشيدي:

شهردار اصفهان با بيان اينكه اگر در مسير انرژي هاي سبز گام برداريم توسعه پايدار معنا پيدا خواهد كرد، گفت: اگر بر پشت بام هر خانه اي پنل خورشيدي نصب شود، هر خانوار تامين كننده 20 درصد انرژي برق شهر خواهد بود.

 قدرت الله نوروزي شامگاه چهارشنبه _12 تير ماه_ در همايش شهر خورشيدي با تقدير از شركت توزيع برق شهرستان، سازمان نظام مهندسي و توليدكنندگان برق، اظهار كرد: امروزه در دنيا به دليل گرمايش كره زمين، افزايش گازهاي گلخانه اي و كاهش سوخت هاي فسيلي نگاه انديشمندان به راهكاري ديگر براي توليد انرژي است و در كشورهاي اروپايي، آمريكا، هند و چين به اين مهم توجه ويژه اي شده است.

وي افزود: براساس آمار و با توجه به شرايط اقليمي، كشور ما با داشتن 280 روز آفتابي مي تواند جايگاه بسيار مهمي براي انرژي هاي خورشيدي باشد در حالي كه چندان از اين پتانسيل استفاده نشده است.

شهردار اصفهان ادامه داد: بديهي است كه وقتي سوخت هاي فسيلي ارزان قيمت در دسترس باشد چندان به  آلودگي هوا و تخريب محيط زيست توجهي نمي شود و نگاه مهربانانه اي به انرژي هاي سبز وجود ندارد.

نوروزي با اشاره به اينكه در قوانين برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه، توجه ويژه اي به انرژي هاي تجديد پذير شده است، تصريح كرد: به رغم وجود زيرساختهاي طبيعي و قانوني از نظر توليد و توسعه انرژي خورشيدي شرايط مناسبي در كشور نداريم .

وي با بيان اينكه اصفهان به عنوان شهر خورشيدي معروف است، افزود: در مديريت شهري كنوني اصفهان توجه ويژه اي به انرژي خورشيدي شده است، اما با وجود همه تلاش ها تنها 300 كيلو وات انرژي خورشيدي توليد مي شود كه 109 كيلووات در سالن اجلاس و بقيه در نقاط مختلف از جمله مناطق هشت، شش و  13 است.

شهردار اصفهان ادامه داد: بر اساس قرارداد جديد و با مشاركت بخش خصوصي و شركتهاي دانش بنيان 500 كيلو وات برق خورشيدي توليد مي شود.

نوروزي تصريح كرد: به طور يقين و با توجه به انرژي كه شهرداري مصرف مي كند، مي توان تحولي ايجاد كرد، اما اين مهم نيازمند همكاري مردم است.

وي با بيان اينكه بايد اهميت اين موضوع را دريافت كه اگر در مسير انرژي هاي سبز گام برداريم توسعه پايدار معنا پيدا خواهد كرد، افزود: اگر مي خواهيم آلودگي هاي زيست محيطي را  كاهش دهيم بايد با هم همكاري كنيم، سازمان ها بايد مصوبات شوراي شهر را اجرا كنند.  

نوروزي خاطرنشان كرد: شهرداري اصفهان اراده كرده تا در اين مسير حركت كند و به طور يقين نمايندگان مجلس و استانداري اصفهان نيز به اين مهم  توجه دارند و بايد در عمل نيز تبلور پيدا كند.

وي ادامه داد: شهرداري بايد با فراهم سازي زمينه ها فرهنگسازي كند تا مردم بدانند در ازاي از دست دادن نعمتي مانند انرژي خورشيد چه هزينه سنگيني را به محيط زيست وارد مي كنيم.  

شهردار اصفهان گفت: يقين دارم فرهنگسازي در اين عرصه شهر اصفهان را در شعار شهر خورشيدي به واقعيت نزديك مي كند.

تاریخ:
1398/04/13
تعداد بازدید:
55
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.