اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
نقش شهروندان در فرآيند تهيه طرح جامع
.

تهيه طرح‌هاي شهري يكي از وظايف مهم مديريت هر شهر است، اين طرح‌ها در قالب طرح‌هاي كلي، جزئي و راهبردي تهيه مي‌شود كه هركدام سياست‌هاي كالبدي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حاكميتي مشخصي را براي آينده شهر دارد.

 طرح جامع طرحي فراگير براي شهر است كه سياست‌ها و خط مشي‌هاي كلي را براي ابعاد مختلف شهر برنامه‌ريزي مي‌كند، تعيين دقيق اين سياست‌ها راه را براي تدوين و تهيه طرح‌هاي تفصيلي و راهبردي هموار مي‌كند، در اين بين استفاده از نظرات شهروندان ساكن در شهر اهميت زيادي دارد.

 يكي از شاخصه‌هاي بسيار مهم در ارزيابي ميزان موفقيت طرح‌هاي شهري شنيدن نظرات و پيشنهادات افراد ساكن در شهر است، شهرونداني كه در شهر سكونت دارند و هر روز در فضاهاي شهري رفت و آمد مي‌كنند بهتر از هركس ديگر نسبت به شهر و مشكلات و معضلات محل زندگي خود آگاه هستند.

 شهرها از مناطق و محله‌هاي متعددي ساخته شده است، هركدام از اين محله‌ها خصوصيات جمعيتي، اجتماعي و كالبدي متفاوتي دارد اين خصوصيات بايد در روند تهيه و برنامه‌ريزي طرح‌هاي شهري از جمله طرح جامع لحاظ شود.

فرآيند تهيه طرح جامع شهر اصفهان طي چند ماه گذشته آغاز شده است و كارشناسان، مديران، ذي نفعان، ذي نفوذان و نخبگان شهر در جلساتي در حال بررسي جزئيات و كليات طرح جامع هستند.

در اين بين نقش سازمان‌هاي مردم نهاد در انتقال نظرات، پيشنهادات و مشكلات شهروندان بسيار مهم است، براي آگاهي از نقش سازمان‌هاي مردم نهاد در فرآيند تهيه طرح جامع شهر اصفهان و مشكلات و موانع پيش روي با «علي قهرايي» نماينده سازمان‌هاي مردم نهاد استان اصفهان به گفت و گو نشستيم كه در ادامه مي‌خوانيد:

آيا سازمان‌هاي مردم نهاد جايگاهي مناسبي در روند تهيه طرح جامع دارند؟

در حال حاضر جايگاه سازمان‌هاي مردم نهاد در فرآيند تهيه طرح جامع شهر خوب است، اين سازمان‌ها براساس آيين نامه تصويب شده حتما بايد جزء شوراي راهبري طرح باشد و حق راي دارد.

مطالبه مداوم شوراي راهبري و شهرداري نيز به عنوان دبير اجرايي جلسات كميسيون نهايي طرح جامع اين است كه سازمان‌هاي مردم نهاد در اين جلسات حضور داشته باشند، اما هنوز محدوديت‌هايي براي اين سازمان‌ها وجود دارد است كه بهتر است برطرف شود.

به طور مثال سهم آراي سازمان‌هاي غيردولتي و ان جي اوها در شوراي راهبري طرح جامع در برابر آراي دستگاه‌هاي دولتي برابر نيست، به نظرم بهتر است تعداد و سهم آراي سازمان‌هاي مردم نهاد دو تا سه راي بيشتر باشد يا تعداد دستگاه‌هاي دولتي كه عضو اصلي شوراي راهبري نيستند كاهش پيدا كند.

اين يك راهكار است كه ميتواند ميزان تاثيرگذاري سازمان‌هاي مردم نهاد و تعداد آراي اين سازمان‌ها را بالا ببرد، اما همين كه سازمان‌هاي مردم نهاد حق دادن راي مستقلي در شوراي راهبري دارند نشان از ارتقاء جايگاه اين سازمان‌ها در روند تهيه طرح جامع شهر دارد.

آيا مطالبات همه شهروندان در روند تهيه طرح جامع مدنظر قرار مي‌گيرد؟

سازمان‌هاي مردم نهاد به صورت موضوعي فعاليت مي‌كنند و موضوعاتي مثل كودكان كار، فقر شهري، آسيب‌هاي طلاق، اعتياد يا ساير موضوعات شهري را مورد بررسي قرار مي‌دهند، بعضي از سازمان‌هاي مردم نهاد نيز به طور خاص با بعضي بخش‌ها مثل ميراث فرهنگي، گردشگري يا ارشاد بسته به جامعه هدف با مخاطبان و شهروندان خاصي در ارتباط هستند.

چنانچه شهروندي در يكي از حوزه‌هاي هدف سازمان‌هاي مردم نهاد قرار بگيرد مي‌تواند خواسته‌هاي خود را مطرح كند با وجود تعدد حوزه‌هاي اجتماعي و لزوم تشكيل سازمان‌هاي مردم نهاد، اين سازمان‌ها هنوز در بسياري از اين حوزه‌ها تشكيل نشده است در حالي كه بر طبق قانون سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌توانند در حيطه اين حوزه‌هاي اجتماعي وارد شوند.

نبود سازمان‌هاي مردم نهاد در برخي حوزه‌هاي اجتماعي موجب شده مطالبات افرادي كه مخاطب اين حوزه‌ها هستند، ناديده گرفته شود.

نبود سازمان‌هاي مردم نهاد در برخي حوزههاي اجتماعي شهر تا چه ميزان روند تهيه طرح جامع را تحت تاثير قرار مي‌دهد؟

نبود سازمان‌هاي مردم نهاد در بعضي حوزه‌هاي اجتماعي شهر تاثيري كمتر از پنج درصد بر روند تهيه طرح جامع شهر دارد، زيرا تقريبا به ازاي همه حوزه‌هاي اجتماعي شهر سازمان‌هاي مردم نهاد وجود دارد، حوزه‌هاي خاصي قصد ورود به سازمان‌هاي مردم نهاد را داشته و اقدامات مربوط به كميسيون‌ها را انجام داده‌اند و اين حوزه‌ها تأثير چنداني بر روند تهيه طرح جامع ندارد.

ساختار سازمان‌هاي مردم نهاد و نحوه تعاملات آنها با مردم چگونه است؟

سازمان مردم نهاد شامل پنج دستگاه مختلف است كه مجوز فعاليت خود را از استانداري و فرمانداري اخذ كرده‌اند، نيروي انتظامي، بهزيستي، وزارت ورزش و جوان و سازمان تبليغات اسلامي از جمله سازمان‌هايي هستند كه به طور رسمي مجوز فعاليت دارند، سازمان تبليغات و كانون‌هاي فرهنگي مسجد جزو سازمان‌هاي مردم نهاد است.

نحوه تعامل مديريت طرح جامع شهري اصفهان با تشكل‌هاي مردمي از طريق كانال‌هاي فضاي مجازي و جلسات برگزار شده است، جلسات موضوعي استانداري يا جلسات دوره‌اي در دستگاه‌هاي مختلف از جمله اين جلسات بوده است.

اطلاعيه‌هاي مربوط به برگزاري جلسات و لينك‌هاي مربوط به آن در سايت جامع اصفهان Isfahan.plan  موجود است، در اين سايت نحوه مشاركت ساير نهادها و سازمان‌ها و حوزه تخصصي مشاركت آنان نيز مشخص شده است.

ساير شهروندان و مردم عادي نيز مي‌توانند از طريق اين سايت با چگونگي روند اعلام نظرات خود به سازمان‌هاي مردم نهاد آشنا شوند و از طريق بدنه اجتماعي تشكل‌ها، حوزه جغرافيايي محل مورد نظر و مخاطب جامعه هدف اطلاعات و درخواست‌هاي خود را در اختيار سازمان‌هاي مردم نهاد بگذارند تا آنها نقطه نظرات شهروندان را درجلسات برگزار شده اعلام كنند و يا به من اطلاع برسانند تا در جلسات شوراي راهبري مطرح كنيم.

 ارتباط مردم با سازمان‌هاي مردم نهاد به چه صورت و در چه سطحي انجام مي‌شود؟

متأسفانه توزيع حوزه جغرافيايي سازمان‌هاي مردم نهاد مناسب نيست و بيشتر اين سازمان‌هايي كه مجوز استاني دارد در مركز شهر واقع شده‌اند در نتيجه دسترسي مردم مناطق حاشيه‌اي يا شهرستان‌هاي دوردست به محل سازمان‌هاي مردم نهاد خيلي كم است.

حوزه استحفاظي بيشتر سازمان‌هاي مردم نهاد در مركز شهر و خيابان‌هاي اصلي از جمله دروازه دولت است، تعداد اين سازمان‌ها در مناطق حاشيه‌ شهر به طور مثال منطقه خوارسگان و همدانيان كم‌تر مي‌شود با وجود اين وضعيت سازمان‌هاي مردم نهاد به تمامي مناطق وارد مي‌شود، اما به دليل كمبود نيروي انساني رسيدگي به همه مناطق شهر امكان‌پذير نيست.

اين امر موجب شده مردمي كه در مناطق دوردست هستند دسترسي خوبي به سازمان‌هاي مردم نهاد نداشته باشند.

طرحي به نام "جي آي اس سازمان‌هاي مردم نهاد" در استانداري اصفهان در حال انجام است در فرآيند اين طرح بايد حوزه فعاليت هريك از سازمان‌هاي مردم نهاد مشخص شده تا از تمركز و تراكم اين سازمان‌‎ها در نقاط مركزي شهر جلوگيري شود.

در صورت تحقق اهداف اين طرح همه مردم در همه مناطق فرصت دارند تا نظرات و مشكلات خود را با سازمان‌هاي مردم نهاد و مسئولان در ميان بگذارند، اما در ارتباط با حوزه طرح جامع شهري اصفهان، فرهنگ‌سراهاي سطح شهر تنها راهي است كه مردم مناطق مختلف مي‌توانند خواسته‌ها و انتظارات خود را مطرح كنند.

تعدادي از سازمان‌هاي مردم نهاد شعبه‌هايي در مناطق مختلف شهر و مناطق حاشيه‌اي دارند كه شهروندان با مراجعه به آنها مي‌توانند خواسته‌ها خود را مطرح كنند تا از اين طريق در جلسات شوراي راهبري و جلسات كانوني مطرح شود.

تاریخ:
1398/05/15
تعداد بازدید:
159
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.