اداره كل بازرسي شهرداري اصفهان
۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد
توديع و معارفه بازرس سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
.
مراسم تودي و معارفه معاون اداري مالي سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
در اين مراسم آقاي مهندس هاشمي توديع و مهران انصاري پور به سمت معاونت اداري مالي منصوب گرديد.
تاریخ:
1397/08/01
تعداد بازدید:
91
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.