اداره كل بازرسي شهرداري اصفهان
۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
كارايي و اثربخشي در عملكرد بازرسان، رضايت شهروندان را به دنبال خواهد داشت
مهندس محمد علي صرامي كارايي و اثربخشي را موضوع قابل توجه براي بازرسان مناطق و سازمان هاي شهرداري دانست و گفت: اگر در امور و فعاليت ها اين دو مهم را در نظر بگيريم، يكي جنبه عملكردي و ديگر جنبه راهبردي دارد كه ادغام اين دو، رضايت شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
مديركل بازرسي شهرداري در گردهمايي بازرسان مناطق و سازمان هاي شهرداري اظهار داشت : بازرسي بايد در خوش رويي، احترام و نظم و انضباط سرآمد و الگو باشد و حسن خلق و برخورد محترمانه با ارباب رجوع و ساير همكاران در شهرداري و ساير سازمان ها، بايد سرلوحه عملكرد بازرسان قرار گيرد .
    وي با بيان اينكه پيگيري موثر و اثربخش شكايات و همچنين ارائه پاسخ به مراجع نظارتي از مسير قانوني بايد مورد توجه بازرسان قرار گيرد گفت: بايد براي انجام امور، زمانبندي وجود داشته باشد و دوره شكايت نبايد دامنه طولاني داشته باشد. مهندس صرامي ادامه داد: ارتقاء سطح دانش و آگاهي بازرسان بايد مورد توجه قرار گيرد كه اين امر در تسريع روند رسيدگي به شكايات نقش به سزايي خواهد داشت.
    مديركل بازرسي شهرداري اصفهان اظهار داشت : همه افراد به ويژه بازرسان بايد هميشه خدا را در همه حال، ناظر خود بدانند و تعهد و وجدان كاري را سرلوحه فعاليت ها قرار دهند و قطعا در اين صورت بسياري از اين امور نياز به بازرسي و پيگيري و توضيح ندارند . 
تاریخ:
1398/10/29
تعداد بازدید:
26
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.