اداره كل بازرسي شهرداري اصفهان
۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر
سازمان پارك ها و فضاي سبز (معاونت خدمات شهري)
اقلام

دستگاه جابجايي درختان

برگ روب پيشرفته

كنده تراش

سمپاش پشت وانتي

اسكن درخت (ماشين آلات فضاي سبز)

مجموعه هرس پنوماتيك (شيرآلات برقي)

سادكاتر (چمن رول كن)

تزريق كودمايع (ماشين آلات فضاي سبز)

بذركارچمن (ماشين آلات فضاي سبز)

تراكتور گلدوني (ماشين آلات فضاي سبز)

اوگر(پيشرفته) حفاري خاك جهت نمونه گيري

شاخه خردكن (ماشين آلات فضاي سبز)

ديسك هاي داخلي فيلترهاي ديسكي تجهيزات آبياري فضاي سبز شهري

فيلترهاي خود شوينده اسكرين تجهيزات آبياري فضاي سبز شهري

پمپ هاي كوچك تجهيزات آبياري فضاي سبز شهري

نازلهاي آب پاشي مخفي شونده  و شير برقي ها

حشره كش گياهي نيم آزال (فضاي سبز شهري)

حشره كش گياهي ماترين (فضاي سبز شهري)

قارچكش پريويكور (فضاي سبز شهري)

حشره كش بيسكايا (فضاي سبز شهري)

حشره كش پروتئوس

انواع فرمونهاي رديابي و شكار آفات نظير پروانه زنبور مانند،سوسك پوستخوار (فضاي سبز شهري)

انواع بذرهاي f1(اصلاح شده ) (فضاي سبز شهري)

انواع پيازهاي f1 (اصلاح شده ) (فضاي سبز شهري)

انواع خاكهاي آلي (كوكوپيت ) (فضاي سبز شهري)

تاریخ:
1396/08/23
تعداد بازدید:
217
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.