سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
شهرداري اصفهان نهاد برتر حوزه پژوهش در كشور/ كسب 6 عنوان برتر
.

به گزارش خبرگزاري ايمنا، شهرداري اصفهان به عنوان نهاد برتر حوزه پژوهش در سطح كشور معرفي شد.

بر اساس اين گزارش در يازدهمين جشنواره پژوهش و نوآوري در مديريت شهري(جايزه تهران) و ششمين جشنواره پژوهش و آموزش در مديريت شهري و روستايي (جايزه سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت كشور) شهرداري اصفهان شش عنوان برتر را در بين كلانشهرهاي كشور به خود اختصاص داد.

در اين جشنواره پروژه ارزيابي كاربست يافته هاي پژوهشي شهرداري اصفهان توسط مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين با محوريت كاربست پروژه هاي پژوهشي داراي رتبه برتر شد.

علاوه بر اين پروژه سند مناسب سازي فضاهاي شهري براي شهروندان با شرايط خاص (جانبازان، معلولان و ساير افراد كم توان جسمي حركتي) با محوريت شهرسازي و معماري حائز رتبه برتر شد، همچنين  پروژه تحليل آسيب پذيري شبكه معابر شهر با محوريت حمل ونقل و ترافيك نيز از ديگر طرح هاي پژوهشي برتر شهرداري اصفهان بود كه مورد تجليل قرار گرفت.

پروژه بررسي ابعاد و اجزاي اصلي انتخاب متدولوژي توسعه نرم افزار متناسب با نيازهاي شهرداري اصفهان با محوريت علم و فناوري، پروژه طراحي و استقرار نظام مديريت دانش در شهرداري اصفهان با محوريت مديريت منابع انساني و علم و فناوري و پروژه ظرفيت‌سنجي و اصلاح و نحوه وصول عوارض و نوسازي شهرداري اصفهان با محوريت مالي و اقتصاد شهري نيز در يازدهمين جشنواره پژوهش و نوآوري در مديريت شهري(جايزه تهران) و ششمين جشنواره پژوهش و آموزش در مديريت شهري و روستايي (جايزه سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت كشور) حائز رتبه برتر شد.

تاریخ:
1398/09/24
تعداد بازدید:
22
منبع: