سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
معاون برنامه ريزي و توسعه انساني شهردار اصفهان خبرداد: بهره گيري از نرم افزارهاي اختصاصي شهرداري براي درآمدزايي
.

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهردار اصفهان با اشاره به بهره گيري از نرم افزارهاي اختصاصي شهرداري اصفهان گفت: اين نرم افزارها قرار است فراگير و محل درآمدي براي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات باشد.

به گزارش خبرنگار ايمنا، عليرضا صادقيان-ظهر امروز يكشنبه 27 بهمن ماه 98- در آئين رونمايي از سامانه‌هاي توليد شده در سازمان فاوا شهرداري اصفهان اظهار كرد: رونمايي از سامان‌هايي همچون سامانه جامع منابع انساني، سامانه مالي و اقتصادي و سامانه بازرسي همچنين سامانه شهر يادگيرنده اتفاقاتي بسيار خوشايند در شهرداري است.

وي با اشاره به بهره گيري از نرم افزارهاي اختصاصي شهرداري اصفهان افزود: اين نرم افزارها قرار است فراگير و محل درآمدي براي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات باشد.

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهردار اصفهان با بيان اينكه در آينده سازمان فاوا مباحث نرم افزاري را در دو بخش شامل نرم افزارهاي توليدشده و پشتيباني شده و نرم افزارهايي كه بايد از بيرون تهيه شود تقسيم خواهد شد، افزود: بايد نرم افزارهاي خارج از سازمان فاوا به شكلي خريداري و استفاده شود كه فاوا به صورت خاص گرفتار آن نرم افزار نباشد و بتواند از آن نرم افزارها كه ديگران پشتيباني مي‌كنند، دخيل باشد.

وي با بيان اينكه پشتيباني از نرم افزارها در سازمان فاوا مورد تأكيد است، گفت: دنياي فعلي دنياي تلاقي مجازي و واقعي است و دنياي واقعي به سرعت به سمت دنياي مجازي پيش مي‌رود بنابراين چاره‌اي نداريم جز اينكه در فضاي مجازي خود را توسعه دهيم.

صادقيان ادامه داد: هوشمندسازي شهر پديده‌اي است كه ناخواسته شهرداري را گرفتار خود كرده است و تغييرات با استفاده از فضاي مجازي سرعت پيدا كرده و در لحظه با هوشمند شدن دنيا تغييرات زيادي به وجود مي‌آيد كه بايد در اين فرآيند حضور در فضاي مجازي را به روز رصد كنيم تا دچار عقب ماندگي نشويم.

وي تأكيد كرد: سازمان فاوا بايد مأموريت حضور جدي مديريت شهري را در اصفهان به خوبي انجام دهد به نحوي كه از دنيا عقب نباشيم.

تاریخ:
1398/11/28
تعداد بازدید:
7
منبع: