سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
اعطاي تنديس تعالي سازماني و سرآمدي اولين جشنواره تعالي سازماني شهرداري اصفهان به سازمان فاوا -بهمن ماه 98
.
تاریخ:
1398/11/19
تعداد بازدید:
9
منبع: