سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
بازديد مهندس ابطحي، مديرعامل سازمان فاوا از خبرگزاري ايمنا
.
تاریخ:
1398/11/24
تعداد بازدید:
12
منبع:
روابط عمومي