سال 1399                     جهش توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
مهندس محمدرضا بنكدار مهندس محمدرضا بنكدار
 
 
 سپاس ايزد منان را كه توفيق خدمتگزاري با بهره گيري از سرمايه پر بركت و دسترنج كاركنان خدوم سازمان قطارشهري اصفهان و حومه را مرحمت فرمود.
 سازمان قطارشهري اصفهان و حومه، در راستاي ايجاد شبكه ريلي مترو با جذب و بهره گيري از منابع ملي و شهري، نيروهاي توانمند و خلاق و ايجاد فضاي يادگيري مناسب و نيز با اعمال مديريت علمي به روز مبتني بر دانايي، تمام تلاش خود را در جهت جلب رضايت ذينفعان متمركز نموده است. 
 در دنياي كنوني و با توجه به آهنگ رشد بي سابقه جمعيت شهرهاي بزرگ، پرداختن به جنبه هاي كيفي و كمي استفاده از قطارشهري و توجه خاص به آن را به امري ضروري مبدل ساخته است.
 
در اين راستا، موارد زير از مهمترين جنبه هاي كيفي و كمي يادشده مي باشند:
كاهش مصرف سوخت و صرفه جوئي ارزي و ريالي.
كاهش حجم ترافيك و بهبود سطح رفاه عمومي و زندگي شهري و همچنين صرفه جويي در اتلاف وقت شهروندان.
امكان انجام سفرهاي درون شهري در كلان شهر اصفهان و ايجاد ارتباط با حومه آن.
تردد منظم و ايمن با بالاترين فن آوري ممكن.
ارتقاء كيفي محيط زيست شهري با كاستن از حجم شبكه حمل و نقل آلوده كننده (صرفه جويي در هزينه درمان و نظافت ناشي از هرگونه آلودگي).
كاهش آمار تصادفات خودروئي شهري و جاده اي حومه كلان شهر اصفهان و افزايش ايمني حمل و نقل مسافري.
تكميل سامانه حمل و نقل همگاني كلان شهر اصفهان و حومه.
 
بدون ترديد، سرآمدي، در ايجاد و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي بي وقفه، مطمئن، سريع و ارزان در كلانشهر اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسلامي، چشم انداز بزرگ و خطيري است كه براي سازمان قطارشهري اصفهان و حومه، متصور هستيم.
استعانت از خداوند متعال، ارائه رهنمودها و انتقادات سازنده و همراهي همه ذينفعان، چراغ راه و ضامن انجام اين وظيفه بزرگ خواهد بود.
 

محمدرضا بنكدار
مديرعامل سازمان قطارشهري اصفهان 
 
1299
1397/03/20
!!!f1!!!
!!!f2!!!
!!!f3!!!