سال 1398                     رونق توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
بنكدارهاشمي خبر داد: تاریخ: 1398/08/07    
ادامه حفاري تونل خط دو مترو به سمت ايستگاه عاشق اصفهاني ادامه حفاري تونل خط دو مترو به سمت ايستگاه عاشق اصفهاني
مديرعامل سازمان قطار شهري اصفهان گفت: از يك ماه گذشته اورهال TBM تونل غربي خط دو آغاز شده و تا 15 روز آينده ادامه مسير حفاري به سمت ايستگاه عاشق اصفهاني را آغاز خواهد كرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان قطارشهري اصفهان و به نقل از خبرگزاري ايمنا، محمدرضا بنكدارهاشمي اظهار كرد: با توجه به سرعت انجام فعاليت‌ها در خط دو متروي اصفهان در يك ماه گذشته بيشترين شتاب حفاري را شاهد بوده و ركورد حفاري را در اين خط بر جا گذاشتيم.

وي تصريح كرد: TBM تونل غربي خط دو متروي اصفهان يك ماه پيش از ايستگاه دارك وارد ايستگاه زينبيه شد و TBM تونل شرقي نيز روز جمعه اين مسير را طي كرد و بدون هيچ خطايي به ايستگاه  زينبيه رسيد.

مديرعامل سازمان قطار شهري اصفهان با بيان اينكه از يك ماه گذشته اورهال TBM تونل غربي خط دو آغاز شده و تا 15 روز آينده ادامه مسير حفاري به سمت ايستگاه عاشق اصفهاني را آغاز خواهد كرد، افزود: متعاقب آن در يك ماه آينده TBM تونل شرقي خط دو مترو نيز اورهال خواهد شد و تا ايستگاه عاشق اصفهاني ادامه مسير خواهد داد.

وي خاطرنشان كرد: با برنامه ريزي انجام شده تا قبل از نوروز امسال هر دو دستگاه حفار تونل‌هاي غربي و شرقي به ايستگاه عاشق اصفهاني مي‌رسند.

بنكدارهاشمي با اشاره به ركوردهاي صورت گرفته در روند حفاري تونل غربي و شرقي خط دوم متروي اصفهان حد فاصل ايستگاه دارك، شهرك امام حسين(ع) تا ميدان امام علي(ع) گفت: در طول شش ماه حفاري دو تونل، پرسنل، پيمانكاران، مشاوران، ناظران و ساير عوامل اين پروژه بزرگ با ثبت ركورد 21 رينگ حفاري و سگمنت‌گذاري در شبانه‌روز معادل حدوداً 30 متر كه در كشور ايران بي‌سابقه بوده، اتفاق بزرگي را در اجراي پروژه رقم زدند.

وي افزود: اسفند سال 1397 عمليات حفاري تونل غربي خط دوم قطار شهري اصفهان حد فاصل ايستگاه دارك، شهرك امام حسين(ع) تا ميدان امام علي(ع) و از خرداد امسال عمليات حفاري همزمان تونل شرقي اين قسمت آغاز شد.

مديرعامل سازمان قطار شهري اصفهان ادامه داد: تاكنون در دو تونل خط دوم قطارشهري اصفهان، نزديك به يك هزار و 600 متر رينگ‌گذاري و نزديك به دو هزار و 200 متر حفاري شده و حجم حفاري مكانيزه اين بخش بيش از 86 هزار متر مكعب است.

مسير اولويت بهره‌برداري خط دوم مترو اصفهان حدفاصل ايستگاه دارك شهرك امام حسين(ع) تا ايستگاه مدرس نجفي به طول 14.7 كيلومتر است.

 

 
!!!f1!!!
!!!f2!!!
!!!f3!!!