سال 1398                     رونق توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
تاریخ: 1398/08/19    
استفاده از تجربيات خط يك براي آب‌بندي سازه‌هاي خط دو مترو استفاده از تجربيات خط يك براي آب‌بندي سازه‌هاي خط دو مترو
جلسه هم‌انديشي آب‌بندي سازه‌هاي مترو در خط دوم قطارشهري اصفهان برگزار شد و امكان استفاده از تجربيات آب‌بندي خط يك قطار شهري اصفهان همچنين ظرفيت‌هاي اجرايي و علمي موجود مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان قطارشهري اصفهان،  سيد محسن واعظي‌فر، مدير اجرايي خط دوم قطارشهري اصفهان در جلسه هم‌انديشي آب‌بندي سازه‌هاي مترو در خط دوم قطارشهري اصفهان اظهار كرد: اين موضوع بسيار مهمي است و بايد از روش‌هاي علمي جديد دنيا، در اين خصوص بهره برد.

وي افزود: سال 88 در اين خصوص مسابقه‌اي برگزار و به منظور استفاده از اين موضوع در خط يك، ايده‌هاي بسياري در اين خصوص مطرح شد، اما با توجه به گذشت 10 سال و روش‌هاي جديد اجراي پروژه در خط دوم، اين جلسه برگزار شد.

مدير اجرايي خط دوم قطار شهري اصفهان با تاكيد بر اينكه آب‌بندي ايستگاه‌هاي مترو از اهميت بسياري برخوردار است زيرا ايستگاه بايد در زمان بهره‌برداري بايد خشك باشد، ادامه داد: بايد از مواد مناسب براي آب‌بندي استفاده كرد و استفاده از بهترين مواد بر اساس نياز پروژه‌ها مد نظر قرار دارد.

وي افزود: اينكه آب‌بندي ايستگاه‌ها با چه هزينه‌اي صورت مي‌گيرد موضوع مهم ديگري است كه بايد به آن توجه جدي صورت داد نبايد با هر هزينه‌اي بدنبال آب‌بندي باشيم و بايد در عين استفاده از روش‌هاي جديد و موردنياز، به صورت بهينه در اين خصوص هزينه كنيم.

واعظي‌فر گفت: بايد ايده‌هاي مطرح شده در اين زمينه علمي و اجرايي باشد و در حين پروسه اجرا، مشكلي در اين خصوص وجود نداشته باشد.

وي اظهار كرد: توجه به روش‌هاي اجراي پروژه‌هاي قطار شهري و ارائه روش‌هاي مورد نظر در اين زمينه از اهميت بسياري برخوردار است، اين روش‌هاي اجرا بايد معقول و قابل انجام باشند.

مدير اجرايي خط دوم قطار شهري اصفهان با بيان اينكه طول عمر آب‌بندي نيز از اهميت بسياري برخوردار است كه بايد براي 100 سال بهره‌برداري از ايستگاه داراي دوام و كيفيت بالا باشد، اظهار اميدواري كرد: با ارائه روش‌هاي جديد، علمي، قابل اجرا و منطقي، در اين خصوص اتفاقات مناسبي صورت گيرد و با استفاده از تجربيات خط يك قطار شهري اصفهان، در اين خصوص بهترين عملكرد را انجام دهيم.

در ادامه اين جلسه، كارشناسان علمي، تخصصي و اجرايي به بررسي‌ها و اعلام تجارب مختلف و روش‌هاي علمي جديد در آب‌بندي پروژه‌هاي مختلف در ايران و كشورهاي خارجي به منظور استفاده از آن در خط دوم قطار شهري اصفهان پرداختند.

 

 
!!!f1!!!
!!!f2!!!
!!!f3!!!