سال 1398                     رونق توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
زندآور تاكيد كرد: تاریخ: 1398/08/21    
افزايش بودجه ساخت خطوط قطارشهري اصفهان افزايش بودجه ساخت خطوط قطارشهري اصفهان
رئيس كميسيون حمل ونقل شوراي اسلامي شهر اصفهان با تاكيد بر افزايش بودجه ساخت خطوط قطارشهري اصفهان، گفت: سازمان قطارشهري اصفهان تلاش بسياري در حوزه اجرايي خط دوم قطارشهري اصفهان صورت داده و بايد از اين موضوع تقدير كرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان قطارشهري اصفهان، اميراحمد زندآور در بازديد اعضاي كميسيون حمل ونقل شوراي اسلامي شهر اصفهان از ايستگاه عمان ساماني خط دو قطار شهري اصفهان، اظهاركرد: كميسيون حمل‌ونقل شوراي شهر همراه سازمان قطارشهري در حوزه‌هاي مختلف بوده و اراده شوراي شهر بر اين است كه مترو در اين دوره به سرانجامي برسد.

وي با بيان اينكه مترو در اولويت برنامه‌هاي شهري اصفهان قرار دارد و شهردار اصفهان نيز در اين زمينه تلاش بسياري صورت داده است، افزود: قطعا هرجا نياز باشد، شورا و كميسيون حمل و نقل به منظور حمايت از آن، ورود خواهد كرد.

رئيس كميسيون حمل ونقل شوراي اسلامي شهر اصفهان تاكيد كرد: آزادسازي‌هاي مربوط به ايستگاه‌ها بسيار مهم است و با توجه به ورود مناطق، بايد در اين خصوص، سازمان قطارشهري بر اساس برنامه زمان‌بندي اقدام كند.

وي با بيان اينكه اوراق مشاركت و بودجه نيز موضوع مهمي در ساخت خط دوم قطارشهري است، گفت: با توجه به هزينه‌هاي قابل توجه، بايد در سال آينده پيش‌بيني بهتري به منظور افزايش بودجه ساخت خطوط قطارشهري اصفهان داشته باشيم

زندآور تصريح كرد: بدون شك‌در اين خصوص‌كميسيون حمل و نقل ورود جدي خواهد داشت و حمايت جدي از آن صورت خواهد داد.

وي خاطرنشان كرد: اعضاي كميسيون حمل و نقل در تلاش هستند كه از نزديك همت و تلاش‌هاي سازمان قطارشهري اصفهان را مد نظر قرار دهند و اين موضوع اهميت قابل توجهي دارد؛ البته گزارش فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين خصوص بايدبه شوراي شهر ارائه شود تا حمايت‌هاي لازم از آن صورت گيرد.

رئيس كميسيون حمل ونقل شوراي اسلامي شهر اصفهان ادامه داد: قطارشهري زير زمين فعاليت‌هاي جدي صورت مي‌دهد و اطلاع‌رساني در اين خصوص بسيار اندك است و بايد در اين خصوص اقدامات جدي عملياتي شود.

وي با بيان اينكه مردم بايد فعاليت‌هاي سازمان قطارشهري اصفهان را بيش از گذشته رصد كنند و بيش از آن كه بايد، در اين خصوص اقدامات جدي عملياتي كنند، گفت: تلاش سازمان قطارشهري اصفهان بايد بيش از گذشته به گوش مردم برسد و در اين زمينه اقدامات مهمي انجام شود.

 
!!!f1!!!
!!!f2!!!
!!!f3!!!