سال 1398                     رونق توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
با توجه به ورود قطعات ماشين حفار تونل (TBM) خط 2 قطارشهري تاریخ: 1398/09/05    
محدوديت‌هاي ترافيكي بامدادي در خيابان‌هاي غرب اصفهان برقرار مي‌شود محدوديت‌هاي ترافيكي بامدادي در خيابان‌هاي غرب اصفهان برقرار مي‌شود
با توجه به ورود قطعات ماشين حفار تونل (TBM) خط 2 قطارشهري محدوديت‌هاي ترافيكي بامدادي در برخي خيابان‌هاي غرب اصفهان به سمت شفت ورودي تي بي ام كهندژ خط دوم قطارشهري اصفهان برقرار مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان قطارشهري اصفهان، با توجه به ورود قطعات ماشين حفار تونل (TBM) قطعه دوم خط 2 قطارشهري محدوديت‌هاي ترافيكي بامدادي در خيابان‌هاي اصفهان به سمت شفت ورودي تي بي ام كهندژ خط دوم قطارشهري اصفهان برقرار مي‌شود.

قرار است قطعات تي بي‌ام ( ماشين حفار تونل) قطعه دوم خط 2 قطارشهري اصفهان به قطر 9.43 متر از طريق حمل بار ترافيكي وارد شهر اصفهان شود.

با توجه به ورود قطعات ماشين حفار تونل (TBM) خط دوم قطارشهري به شهر اصفهان، از روز سه‌شنبه 5/09/1398 لغايت جمعه 08/09/1398 از ساعت 23 لغايت 6 صبح، محدوديت ترافيكي در مسيرهاي عبور قطعات تي بي ام برقرار است.

بر اين اساس در تاريخ‌هاي اعلام شده، مسيرهاي ميدان استقلال، خيابان امام خميني(ره)، خيابان بسيج، خيابان ماربين خميني‌شهر، خيابان ماربين مركزي خميني‌شهر ، خيابان شهيد فهميده خميني‌شهر ، بلوار شهداي مدافع حرم خميني‌شهر، چهارراه دولت خميني‌شهر، بلوار اميركبير خميني‌شهر ، سه‌راه الغدير(آتشگاه)، خيابان آتشگاه، خيابان شهيد حجازي داراي محدوديت ترافيكي خواهند بود.

سازمان قطارشهري اصفهان ضمن تشكر از صبر و شكيبايي شهروندان، از مردم  اصفهان مي‌خواهد نسبت به عدم پارك حاشيه‌اي خودرو در مسيرهاي اعلام شده اقدام كنند.

 

 
!!!f1!!!
!!!f2!!!
!!!f3!!!