سال 1398                     رونق توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
بامداد امروز و از طريق حمل ترافيكي صورت گرفت؛ تاریخ: 1398/09/07    
ورود «تي بي ام» قطر 9.5 خط 2 قطارشهري اصفهان ورود «تي بي ام» قطر 9.5 خط 2 قطارشهري اصفهان
بامداد امروز «تي بي ام» قطر 9.5 متر مربوط به قطعه دوم خط 2 قطار شهري، از طريق حمل پس از ورود به اصفهان در ايستگاه كهندژ، شفت ورودي تي بي ام، مستقر شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان قطارشهري اصفهان، تي بي‌ام ( ماشين حفار تونل) قطعه دوم خط 2 قطارشهري اصفهان به قطر 9.43 متر و وزن تقريبي كل قطعات همراه با كشنده و نوار نقاله 1250 تن(در چند بخش) كه ارزشي معادل 20 ميليون يورو دارد، از طريق حمل بار ترافيكي وارد شهر اصفهان شد.

اين تي بي‌ام به قيمت حدودي 20 ميليون يورو متعلق به قرارگاه خاتم‌الانبياء پيمانكار حفر تونل قطعه دوم خط دوم حدفاصل ايستگاه كهندژ تا ميدان امام علي(ع) (H2-N2) بوده كه قرار است طول اين 6.5 كيلومتر مسير را حفاري كند. قطعات مختلف تي بي ام در محل شفت ورودي تي بي ام در ايستگاه كهندژ(مدرس نجفي) مستقر شد.

وزن قطعات حمل شده به اصفهان در مجموع حدود 1250 تن بوده كه در چندين مرحله وارد اصفهان شد و در روزهاي اخير، كاترهد(تيغه برشي) به سمت اصفهان حركت كرد و بامداد امروز از طريق حمل ترافيكي وارد اصفهان شد. قرار است پس از سرويس (اُورهال) و آماده‌سازي، تي بي ام به طول 85 متر آماده حفاري شود.

نكته قابل توجه اينكه سيستم انتقال مصالح حفاري در اين تي بي ام از طريق نوار نقاله صورت مي‌گيرد و اين موضوع باعث افزايش راندمان حفاري اين قطعه خواهد شد.

همزمان با اين عمليات، در ايستگاه كهندژ(مدرس نجفي) شفت ورود تي بي ام به ابعاد 110 متر در 20 متر، در عمق 25 متري سطح زمين اجرا خواهد شد تا بعد از آماده‌سازي دستگاه، عمليات شروع شود.

قطعه دوم خط 2 قطارشهري اصفهان از ايستگاه كهندژ آغاز خواهد شد و مسير ايستگاه‌هاي شهيد خرازي، كاشاني، خلجا، امام حسين(ع)، فلسطين، حافظ و شفت ميدان امام علي(ع) در آن قرار دارد.

بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته، در اين قطعه نيز همچون قطعه نخست، ابتدا ايستگاه‌ها ساخته مي‌شوند و سپس تي بي ام وارد ايستگاه‌ها خواهد شد. تفاوت در اين است كه در حفاري مسير دارك(شهرك امام حسين (ع)) در شمال شرقي اصفهان تا ميدان امام علي(ع)، حفاري از طريق دو تونله با دو تي بي ام به قطر 7 متر انجام مي‌شد اما در قطعه مسير كهندژ در غرب اصفهان تا ميدان امام علي(ع)، حفاري به صورت تك تونله از طريق يك تي بي ام به قطر 9.43 متر انجام خواهد گرفت.

عمليات عمراني ايستگاه‌هاي خط دوم متروي اصفهان از سال 96 آغاز شده و در حال حاضر ايستگاه‌هاي شهيد غفاري، زينبيه، عاشق اصفهاني، مهديه(عمان ساماني) و لاله در سمت شمال شرق اصفهان در حال اجرا است.

قرار است در ماه‌هاي آينده، عمليات عمراني ايستگاه‌هاي شهيد خرازي و كاشاني نيز آغاز شود و تونل‌هاي دو مسير، در ايستگاه امام علي(ع) به يكديگر برسند.

 
!!!f1!!!
!!!f2!!!
!!!f3!!!