سال 1398                     رونق توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
گام به گام تا حفاري تونل‌هاي خط دوم قطارشهري اصفهان تاریخ: 1398/10/10    
تي بي ام تونل غربي خط دوم قطارشهري اصفهان به ايستگاه عاشق اصفهاني رسيد/ ركورد جديد در حفاري مترو اصفهان تي بي ام تونل غربي خط دوم قطارشهري اصفهان به ايستگاه عاشق اصفهاني رسيد/ ركورد جديد در حفاري مترو اصفهان
مديرعامل سازمان قطارشهري اصفهان گفت: بر اساس برنامه زمان‌بندي تي بي ام تونل غربي خط دوم قطارشهري اصفهان از ايستگاه زينبيه به ايستگاه عاشق اصفهاني رسيد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان قطارشهري اصفهان، محمدرضا بنكدار هاشمي با اشاره به روند حفاري و سگمنت‌گذاري تونل خط دوم قطارشهري اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر حفاري دو تي بي ام 7 متري حد فاصل ايستگاه دارك(شهرك امام حسين(ع)) تا ميدان امام علي(ع) با سرعت و در جبهه‌هاي كاري مختلف پيش مي‌رود. تي بي‌ام غربي ظهر امروز به ايستگاه عاشق اصفهاني رسيد و تي بي ام شرقي نيز طي روزهاي گذشته از ايستگاه زينبيه به سمت ايستگاه عاشق اصفهاني حركت كرد.

وي افزود: بر اساس برنامه زمانبندي و شرايط فني، ابتدا تي بي ام غربي حفاري و سگمنت‌گذاري خود را شروع مي‌كند و پس از آن در فاصله معيني، تي بي ام شرقي، به موازات تي بي ام غربي، حفاري و سگمنت‌گذاري خود را انجام مي‌دهد.

مديرعامل سازمان قطارشهري اصفهان با بيان اينكه تي بي ام تونل غربي خط دوم قطارشهري اصفهان در روزهاي پاياني شهريور امسال به ايستگاه زينبيه رسيد، افزود: پس از آن و با اورهال و آماده‌سازي دستگاه تي بي‌ام، اين دستگاه حفاري و سگمنت‌گذاري خود را به سمت ايستگاه عاشق اصفهاني آغاز كرد و ظهر امروز سه‌شنبه 10 دي، بر اساس برنامه زمانبندي، به ايستگاه عاشق اصفهاني رسيد.

وي ادامه داد: همچنين با افزايش جبهه‌هاي كاري در روند حفاري و سگمنت‌گذاري تونل شرقي اين مسير، تي بي ام تونل شرقي خط دوم قطارشهري اصفهان حد فاصل ايستگاه دارك(شهرك امام حسين(ع)) تا ميدان امام علي(ع) طي روزهاي گذشته از ايستگاه زينبيه به سمت ايستگاه عاشق اصفهاني حركت كرد.

بنكدار هاشمي تصريح كرد: پيشروي تي بي ام تونل غربي خط دوم قطارشهري اصفهان تا كنون 1580 متر بوده و اين تي بي ام مسير ايستگاه زينبيه تا عاشق اصفهاني را حفاري و سگمنت‌گذاري كرد. 

وي با اشاره به ركوردهاي صورت گرفته در روند حفاري تونل غربي و شرقي خط دوم متروي اصفهان حد فاصل ايستگاه دارك(شهرك امام حسين(ع)) تا ميدان امام علي(ع) گفت: در طول 6 ماه حفاري دو تونل، پرسنل زحمت‌كش، پيمانكاران، مشاوران، ناظران و ساير عوامل اين پروژه بزرگ، در دو تونل، با ثبت ركورد 26 رينگ حفاري و سگمنت‌گذاري در شبانه‌روز معادل حدوداً 36.4 متر كه در كشور ايران بي‌سابقه بوده، اتفاق بزرگي را در اجراي پروژه رقم زدند.

مديرعامل سازمان قطارشهري اصفهان اضافه كرد: عمليات حفاري تونل غربي خط دوم قطار شهري اصفهان حد فاصل ايستگاه دارك(شهرك امام حسين(ع)) تا ميدان امام علي(ع)، اسفند سال 1397 و عمليات حفاري همزمان تونل شرقي اين قسمت از خرداد امسال آغاز شد.

مسير اولويت بهره‌برداري خط دوم مترو اصفهان حدفاصل ايستكاه دارك شهرك امام حسين(ع) تا مدرس نجفي(كهندژ) به طول 14.7 كيلومتر است.

ويژگي خاص ايستگاه‌هاي خط دوم مترو، ساخت ايستگاه‌ها قبل از ورود تي بي ام است كه اين موضوع باعث مي‌شود كه در اين خط نسبت به خط يك، در هر ايستگاه به ميزان قابل توجهي صرفه‌جويي صورت مي‌گيرد و معضلات ترافيكي و اجتماعي ناشي از روش‌هاي ديگر ساخت ايستگاه‌ها، با اين روش به حداقل مي‌رسد.

 
!!!f1!!!
!!!f2!!!
!!!f3!!!