سال 1399                     جهش توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
مديرعامل سازمان قطارشهري اصفهان خبر داد؛ تاریخ: 1398/11/08    
ورود TBM تونل شرقي خط دوم قطارشهري اصفهان به ايستگاه عاشق اصفهاني ورود TBM تونل شرقي خط دوم قطارشهري اصفهان به ايستگاه عاشق اصفهاني
مديرعامل سازمان قطارشهري اصفهان از ورود TBM تونل شرقي خط دوم قطارشهري اصفهان به ايستگاه عاشق اصفهاني خبر داد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان قطارشهري اصفهان، محمدرضا بنكدار هاشمي با اشاره به روند حفاري و سگمنت‌گذاري تونل خط دوم قطارشهري اصفهان اظهار كرد: در حال حاضر حفاري دو تي بي ام هفت متري حد فاصل ايستگاه دارك(شهرك امام حسين(ع)) تا ميدان امام علي(ع) با سرعت و در جبهه‌هاي كاري مختلف پيش مي‌رود.

وي افزود: تي.بي‌.ام غربي ظهر روز 10 دي‌ماه 1398 به ايستگاه عاشق اصفهاني رسيد و تي.بي.ام شرقي نيز امروز سه‌شنبه هشتم بهمن به ايستگاه عاشق اصفهاني رسيد.

مديرعامل سازمان قطارشهري اصفهان تصريح كرد: بر اساس برنامه زمانبندي و شرايط فني، ابتدا تي بي ام غربي حفاري و سگمنت‌گذاري خود را آغاز مي‌كند و پس از آن در فاصله معيني، تي بي ام شرقي، به موازات تي بي ام غربي، حفاري و سگمنت‌گذاري خود را انجام مي‌دهد.

وي با بيان اينكه تي بي ام تونل غربي خط دوم قطارشهري اصفهان در روزهاي پاياني شهريور امسال به ايستگاه زينبيه رسيد، افزود: پس از آن و با اورهال و آماده‌سازي دستگاه تي بي‌ام، اين دستگاه حفاري و سگمنت‌گذاري خود را به سمت ايستگاه عاشق اصفهاني آغاز كرد و ظهر روز سه‌شنبه 10 دي، بر اساس برنامه زمانبندي، به ايستگاه عاشق اصفهاني رسيد.

وي ادامه داد: همچنين با افزايش جبهه‌هاي كاري در روند حفاري و سگمنت‌گذاري تونل شرقي اين مسير، تي بي ام تونل شرقي خط دوم قطارشهري اصفهان حد فاصل ايستگاه دارك(شهرك امام حسين(ع)) تا ميدان امام علي(ع) طي روزهاي گذشته از ايستگاه زينبيه به سمت ايستگاه عاشق اصفهاني حركت كرد و امروز به ايستگاه عاشق اصفهاني رسيد.

بنكدار هاشمي تصريح كرد: پيشروي تي بي ام تونل غربي و شرقي خط دوم قطارشهري اصفهان هر كدام 1580 متر بوده و اين دو تي بي ام مسير ايستگاه زينبيه تا عاشق اصفهاني را حفاري و سگمنت‌گذاري كرد.

وي با اشاره به ركوردهاي صورت گرفته در روند حفاري تونل غربي و شرقي خط دوم متروي اصفهان حد فاصل ايستگاه دارك(شهرك امام حسين(ع)) تا ميدان امام علي(ع) گفت: در طول شش ماه حفاري دو تونل، پرسنل، پيمانكاران، مشاوران، ناظران و ساير عوامل اين پروژه بزرگ، در دو تونل، با ثبت ركورد 26 رينگ حفاري و سگمنت‌گذاري در شبانه‌روز معادل حدوداً 36.4 متر كه در كشور ايران بي‌سابقه بوده، اتفاق بزرگي را در اجراي پروژه رقم زدند.

مديرعامل سازمان قطارشهري اصفهان افزود: نكته قابل توجه اينكه تي‌بي ام شرقي خط دوم قطارشهري، مسير ايستگاه زينبيه تا ايستگاه عاشق اصفهاني را ظرف 38 روز حفاري و سگمنت‌گذاري كرده كه اين مسئله نيز در نوع خود قابل توجه خواهد بود.

گفتني است، عمليات حفاري تونل غربي خط دوم قطار شهري اصفهان حد فاصل ايستگاه دارك(شهرك امام حسين(ع)) تا ميدان امام علي(ع)، اسفند سال 1397 و عمليات حفاري همزمان تونل شرقي اين قسمت از خرداد امسال آغاز شد.

مسير اولويت بهره‌برداري خط دوم مترو اصفهان حدفاصل ايستكاه دارك شهرك امام حسين(ع) تا مدرس نجفي(كهندژ) به طول 14.7 كيلومتر است.

ويژگي خاص ايستگاه‌هاي خط دوم مترو، ساخت ايستگاه‌ها قبل از ورود تي بي ام است كه اين موضوع باعث مي‌شود كه در اين خط نسبت به خط يك، در هر ايستگاه به ميزان قابل توجهي صرفه‌جويي صورت مي‌گيرد و معضلات ترافيكي و اجتماعي ناشي از روش‌هاي ديگر ساخت ايستگاه‌ها، با اين روش به حداقل مي‌رسد.

 
!!!f1!!!
!!!f2!!!
!!!f3!!!