سال 1399                     جهش توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
طي پنج ماه گذشته صورت گرفت؛ تاریخ: 1398/11/27    
هر ماه، كلنگ‌زني يك ايستگاه خط دوم قطارشهري اصفهان/ ساخت 5 ايستگاه جديد آغاز شد هر ماه، كلنگ‌زني يك ايستگاه خط دوم قطارشهري اصفهان/ ساخت 5 ايستگاه جديد آغاز شد
مديرعامل سازمان قطارشهري اصفهان گفت: بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته و با توجه به شرايط فني پروژه‌هاي سازمان قطارشهري اصفهان، در پنج ماه گذشته، حدوداً هر ماه يك پروژه از ابرپروژه خط دوم قطارشهري اصفهان آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان قطارشهري اصفهان، محمدرضا بنكدار هاشمي با اشاره به شرايط پروژه‌‌هاي سازمان قطارشهري اصفهان اظهار داشت: با توجه به آغاز فعاليت عمراني حفاري تونل خط دوم قطارشهري اصفهان از دو جبهه در شرق و غرب اصفهان، طي پنج ماه گذشته، هر ماه يك پروژه از پروژه‌هاي سازمان قطارشهري اصفهان فعاليت خود را آغاز كرده است.

وي افزود: طي 5 ماه گذشته عمليات اجرايي ساخت ايستگاه‌هاي كهندژ، خرازي، چهارسو، شاهد و خلجا از خط دوم قطارشهري اصفهان آغاز شده‌اند و فعاليت خود را شروع كرده‌اند.

مديرعامل سازمان قطارشهري اصفهان تصريح كرد: اين ايستگاه‌ها كه در غرب اصفهان و در مسير حفاري حدفاصل ايستگاه كهندژ تا ميدان امام علي(ع) قرار گرفته‌اند، در حال حاضر فعاليت عمراني خود را آغاز كرده‌اند تا پس از آغاز حفاري تي بي ام قطر 9.5 متر، آماده ورود تي بي ام شوند.

وي بيان كرد: در ماه‌هاي آينده و پس از پايان كار شفت ورودي تي بي ام قطر 9.5 متر خط دوم قطارشهري اصفهان كه قرار است مسير حدفاصل ايستگاه كهندژ تا ميدان امام علي(ع) (در غرب اصفهان) را حفاري كند، حفاري تونل اين مسير آغاز خواهد شد.

بنكدار هاشمي از فعاليت شبانه‌روزي ايستگاه‌هاي قطعه شمال شرقي خط دوم قطارشهري اصفهان خبر داد و گفت: در حال حاضر حفاري دو تي بي ام 7 متري حد فاصل ايستگاه دارك(شهرك امام حسين(ع)) تا ميدان امام علي(ع) با سرعت و در جبهه‌هاي كاري مختلف پيش مي‌رود.

وي ادامه داد: تي بي ام غربي قطر 7 متر حد فاصل دارك (شهرك امام حسين(ع)) تا ايستگاه ميدان امام علي(ع) در شمال شرق اصفهان، پس از طي مسير حدفاصل ايستگاه‌هاي دارك، زينبيه و عاشق اصفهاني، طي روزهاي گذشته به سمت ايستگاه بعدي يعني عمان ساماني حركت كرد.

مديرعامل سازمان قطارشهري اصفهان افزود: همچنين تي بي ام شرقي قطر 7 متر حد فاصل دارك (شهرك امام حسين(ع)) تا ايستگاه ميدان امام علي(ع) در شمال شرق اصفهان، پس از طي مسير حدفاصل ايستگاه‌هاي دارك و زينبيه در حال حاضر در ايستگاه عاشق اصفهاني قرار دارد و مشغول آماده‌سازي براي حفاري به سمت ايستگاه عمان ساماني است و ظرف روزهاي آينده به سمت ايستگاه عمان ساماني حركت مي‌كند.

وي خاطرنشان كرد: همچنين عمليات عمراني ايستگاه‌هاي دارك، زينبيه، عاشق اصفهاني، عمان ساماني، لاله و شاهد خط دوم قطارشهري اصفهان نيز آغاز شده و تلاش ما اين است كه در كوتاه‌ترين زمان ممكن، ساخت آن را به پايان برسانيم.

 

 
!!!f1!!!
!!!f2!!!
!!!f3!!!