سال 1399                     جهش توليد
IRT  |   GMT
فارسی | English rss
سي و سه پل
سي و سه پل
 
 
پل الله ورديخان (عنصري محوري در ارتباطي كالبدي - فرهنگي)
 معروف به: پل الله ورديخان، سي و سه چشمه، چهارباغ، جلفا، زاينده رود
موقعيت: ميدان انقلاب اسلامي
سال تأسيس: 1005 هجري (دوره شاه عباس اول)
 
 
يكي از پلهاي زيبا و جالبي كه در دوران صفويه بر روي زاينده رود احداث شد سي و سه پل است اين پل در گذشته «پل جلفا» ناميده مي شد (زيرا از اين طريق به جلفا كه تازه احداث شده بود مي رسيدند). به «الله ورديخان» نيز معروف است زيرا سردار مشهور شاه عباس اول كه به ساختن اين پل مأمور گرديد به اين نام ناميده مي شود. 
 
اين پل كه چهارباغ عباسي را به چهارباغ بالا متصل مي كند قبلاً 40 چشمه داشته اما امروز بيش از سي و سه چشمه آن باقي نمانده است و بقيه آنها مسدود شده اند. پل 295 متر طول و 13/75 متر عرض دارد و در زمره اولين آثاري است كه شاه عباس اول دستور ساختن آن را داده است.
 
در طرفين پل معبر باريك مسقفي است كه در سراسر طول پل ديده مي شود. سي و سه پل داراي يك پياده رو براي گردش در بالا و يك پياده رو در پايين است. پياده رو پائين گذرگاه مسقفي است كه ميان پايه هاي مركزي پل و به فاصله كمي از بستر رودخانه ايجاد شده است. از گفتني هـا دربـاره سـي و سـه پـل اينـكـه در دوران صـفـويه جـشـن «آبريزان» يا «آبريزكان» در كنار زاينده رود و در نزديكي اين پل برگزار مي شده است. در اين جشن كه در سيزده تيرماه هر سال برگزار مي شد مردم با پاشيدن آب و گلاب به روي يكديگر در اين مراسم شركت مي كرده اند.
 
 
!!!f1!!!
!!!f2!!!
!!!f3!!!