شرکت مترو منطقه اصفهان
تاریخ: 1394/01/20    
راه يافتگان به مرحله نهايي مصاحبه راهبران خودروي امداد و نجات به شرح ذيل ميباشند.لازم به ذكر است نامبردگان جهت انجام مراحل بعدي ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 94/1/22 به ساختمان شركت مترو مراجعه نمايند. راه يافتگان به مرحله نهايي مصاحبه راهبران خودروي امداد و نجات به شرح ذيل ميباشند.لازم به ذكر است نامبردگان جهت انجام مراحل بعدي ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 94/1/22 به ساختمان شركت مترو مراجعه نمايند.
راهبر خودرو امداد و نجات

 
 
راه يافتگان به مرحله نهايي ، آقايان :
حسين اسماعيلي
اسماعيل سليميان
فرزان صادقي
سعيد عابديان
هادي كريم دوست
 
 
 
اصفهان – خيابان كاوه – مجاور پايانه مسافربري كاوه – ساختمان قطار شهري – طبقه پنجم –  شركت مترو منطقه اصفهان
:آدرس
137
:سامانه ارتباط مردمي
 34358400 – 34358040 - 34358050
 :تلفـن


34358500
 :نمابر
.تمامي حقوق متعلق به اين سايت براي روابط عمومي شهرداري اصفهان محفوظ است