شرکت مترو منطقه اصفهان
تاریخ: 1394/09/29    
دعوت به همكاري - درج آگهي سايت شركت مترو منطقه اصفهان دعوت به همكاري - درج آگهي سايت شركت مترو منطقه اصفهان
دعوت به همكاري

اصلاحيه آگهي مورخ 28/9/1394 در رونامه بازار كار

 
شركت مترو منطقه اصفهان به منظور تكميل كادر خود از واجدين شرايط مرد داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم برق و مكانيك (با شرايط جديد) مي باشند از طريق آزمون دعوت به همكاري مي نمايد.

كليه داوطلبان مي توانند جهت اطلاع بيشتر و ثبت نام به درگاه الكترونيكي به آدرس azmoongroup.ir  مراجعه فرماييد.

.
 
اصفهان – خيابان كاوه – مجاور پايانه مسافربري كاوه – ساختمان قطار شهري – طبقه پنجم –  شركت مترو منطقه اصفهان
:آدرس
137
:سامانه ارتباط مردمي
 34358400 – 34358040 - 34358050
 :تلفـن


34358500
 :نمابر
.تمامي حقوق متعلق به اين سايت براي روابط عمومي شهرداري اصفهان محفوظ است