لوگو
تاریخ: 1398/03/28    
شرايط مزايده عمومي فروش يك واحد تجاري واقع در خيابان چهار باغ بالا مجتمع مبلمان شهري /img/NoImage.jpg
شرايط مزايده عمومي فروش يك واحد تجاري واقع در خيابان چهار باغ بالا مجتمع مبلمان شهري
  براي اطلاع از شرايط مزايده عمومي فروش املاك شماره05/98/س))               كليك كنيد
 
آدرس:خيابان سروش خيابان مصلي كوچه شاهزاده ابراهيم
 سازمان خدمات موتوري شهرداري

 تلفن:34456060
 
بارگذاری چیدمان اولیه