لوگو
تاریخ: 1398/03/28    
شرايط مزايده عمومي فروش 8 واحد آپارتمان واقع در خيابان آيت الله غفاري /img/NoImage.jpg
شرايط مزايده عمومي فروش 8 واحد آپارتمان واقع در خيابان آيت الله غفاري
 
آدرس:خيابان سروش خيابان مصلي كوچه شاهزاده ابراهيم
 سازمان خدمات موتوري شهرداري

 تلفن:34456060
 
بارگذاری چیدمان اولیه