لوگو
تاریخ: 1398/03/28    
شرايط مزايده عمومي فروش يك قطعه زمين واقع در سه راه قائميه /img/NoImage.jpg
شرايط مزايده عمومي فروش يك قطعه زمين واقع در سه راه قائميه
                                    براي اطلاع از شرايط مزايده عمومي فروش املاك شماره5/98/ساينجا كليك كنيد.
 
آدرس:خيابان سروش خيابان مصلي كوچه شاهزاده ابراهيم
 سازمان خدمات موتوري شهرداري

 تلفن:34456060
 
بارگذاری چیدمان اولیه