icon
a
تاریخ: 1397/05/27    
روزهاي دوشنبه/ديدار مردمي مديرعامل سازمان آتش نشاني اصفهان روزهاي دوشنبه/ديدار مردمي مديرعامل سازمان آتش نشاني اصفهان
روزهاي دوشنبه/ديدار مردمي مديرعامل سازمان آتش نشاني اصفهان
 
 
 
 
 
 
 
 
 ديدار پرسنل و مردم
 
 
با مديرعامل سازمان آتش نشاني اصفهان

 

 
 

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان، ديدار پرسنل و مردم با مديرعامل سازمان آتش نشاني اصفهان زين پس روزهاي دوشنبه برقرار خواهد بود.

براساس اين گزارش از ساعت 7:30 الي 11صبح، جهت حضور پرسنل سازمان و ارباب رجوعان در نظر گرفته شده است. مراجعان مي توانند در طول ايام هفته در ساعات اداري با شماره تلفن 03132647620 تماس و جهت دريافت نوبت اقدام نمايند.

 
 
 
 

 
آدرس ستاد مرکزی:اصفهان،خیابان بزرگمهر،ابتدای خیابان سلمان فارسی، تلفن اداری: 26- 32647620