icon
a
تاریخ: 1397/11/28    
ارزيابي سطح واكنش عملياتي در آتش نشانان /img/NoImage.jpg
ارزيابي سطح واكنش عملياتي در آتش نشانان
 
 
 
 ارزيابي سطح واكنش عملياتي در آتش نشانان

 

 

محسن گلابي

مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان

 

بخش بسيار مهم مانورهاي عملياتي، ارزيابي آنها است. بخش مهمي كه كليه نقاط قوت و ضعف را شناسايي و به راحتي نشان مي دهد كه در كدام فعاليت ها بايستي در مبحث تكنيك، تاكتيك و يا فرماندهي تمرين بيشتري داشت و يا به چه تجهيزاتي نياز است. ارزيابي مانورها در بخش هاي مختلفي انجام مي شود كه شامل واكنش نيروهاي عملياتي، آمادگي تجهيزات، آمادگي رويارويي با موارد غيرقابل پيش بيني در زمان انجام عمليات (احتمالات)، مديريت اطلاعات و ... مي شود.

در اين گفتار مبحث ارزيابي واكنش عملياتي آتش نشانان مورد بحث قرار خواهد گرفت. چرا كه واكنش يك نيروي عملياتي شامل كليه  اعمالي مي شود كه يك آتش نشان با شنيدن صداي آژير و حركت وي به سمت حادثه آغاز و با بازگشت او از محل حادثه خاتمه مي يابد. در واقع عمليات واكنشي شامل شنيدن صداي آژير، پوشيدن لباس ها و تجهيزات محافظت فردي (PPE)، سوار خودروي امدادي شدن، انتقال تجهيزات و پرسنل با سرعت و ايمني به مكان حادثه ديده مي باشد.

به دليل آنكه آتش نشانان بايد، آمادگي نشان دادن واكنش سريع به آژير خطر براي حضور در حادثه را داشته باشند، اين آمادگي بايد قبل از آنكه آژير به صدا درآيد شروع شود، كه شامل بازبيني وسايل و تجهيزات محافظت فردي(PPE)، اطمينان يافتن از اينكه خودرو امدادي حاضر و آماده خدمت است و مطمئن بودن از اينكه تمامي تجهيزات كه بر روي ماشين قرار دارد، آماده استفاده اند، مي شود. آتش نشانان همچنين بايد با منطقه تحت ماموريت خود، آشنايي داشته باشند. ساختمان هاي آن منطقه را بشناسند و روش هاي استاندارد عملياتي (SOP) سازمان خود را بدانند.

فرايند واكنش با اطمينان از اينكه وسايل و لباس محافظ فردي، (PPE) در مواقع لزوم و اضطراري، آماده استفاده و مجهز است، شروع مي شود. اين اطمينان با بررسي اُور و شلوار حريق، مقنعه، دستكش، كلاه ضد حريق و ... حاصل مي شود و البته مواردي نيز وجود دارد كه بر اساس SOP نوشته و بايستي اعمال گردد.

به طور مثال عمليات واكنشي در مورد راننده به اين صورت است، كه او بايد با خيابان ها، جاده هاي منطقه و شرايط ترافيكي آن، آشنا باشد. بهترين و كوتاهترين مسير به طرف حادثه را انتخاب كند. منابع آبي و مكان شيرهاي آتش نشاني (شير هيدرانت) را بشناسد و خودروي آتش نشاني را در مناسب ترين مكان، در محل حادثه قرار دهد.

و از سوي ديگر نير بايستي كنش و واكنش هاي منع شده را در نظر بگيرد كه شامل مواردي از جمله ممنوعيت هايي در زمينه توقف خودروي امدادي، پياده و سوار شدن نيروهاي عملياتي و محل استقرار تجهيزات مي شود.

ارزيابي (size up) يك فرآيند سيستماتيك از جمع آوري اطلاعات و ارزيابي موقعيت است كه از زمان به صدا درآمدن آژير خطر شروع مي شود. ارزيابي در زمان واكنش ادامه مي يابد و شامل مشاهدات اوليه اي است كه در هنگام رسيدن به محل حادثه، انجام مي شود. اطلاعاتي كه از روش هاي ارزيابي به دست مي آيد، براي تعيين استراتژي و همچنين فنون مبارزه با حادثه مهم و ضروري است.

مديريت ارشد و فرمانده عمليات، مسئول به دست آوردن اطلاعات لازم، جهت اداره وضعيت اضطراري هستند. هريك از آتش نشانان بايد كه در جريان جمع آوري و پردازش اطلاعات، دخيل باشند. مشاهداتي كه توسط آتش نشانان انجام مي شود به آنها كمك مي كند تا بتوانند عمليات لازم را پيش بيني كرده و اطلاعات مورد نياز را در اختيار ديگر آتش نشانان قرار دهند.

گرچه امروزه تكنولوژي به كمك افزايش سطح واكنش نيروهاي آتش نشان آمده و موجبات صدمات كمتري را براي آنان ايجاد كرده است. از جمله آن مي توان به استفاده از تكنولوژي هاي نور در اتاق و يا لرزش پايه هاي تخت استراحت اشاره كرد كه باعث مي شود افراد واكنش سريعتري داشته باشند و يا قوانين كارشناسي شده HSE كه باعث مي شود صدمات جسمي كمتري به افراد در هنگام واكنش و اقدام به خروج از ايستگاه و همچنين در محل حادثه داشته باشند. 

 
 
آدرس ستاد مرکزی:اصفهان،خیابان بزرگمهر،ابتدای خیابان سلمان فارسی، تلفن اداری: 26- 32647620