icon
a
تاریخ: 1398/12/21    
نقش استرس بر سلامت رواني آتش نشانان و راهكار مقابله با آن /img/NoImage.jpg
نقش استرس بر سلامت رواني آتش نشانان و راهكار مقابله با آن
 
 
 
 

نقش استرس بر سلامت رواني آتش نشانان و راهكار مقابله با آن

 

 

محمود خادمي

كارشناس كامپيوتر و آتش نشان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان

 

 

چكيده

سطح رضايتمندي در هر سازماني از جمله سازمان آتش‌نشاني از جمله عوامل مهم در ايجاد سطح بالاي كيفيت كار در راستاي كمك به شهروندان است. سلامت و ايمني كارمندان نيز ارتباط مستقيم با سطح رضايتمندي كاركنان دارد. وجود مشكلات و عدم امنيت شغلي و كمبود مزايا، و از همه مهم‌تر استرس از جمله عواملي است كه كيفيت سلامت، ايمني و رضايتمندي كاركنان را كاهش مي‌دهد. فشار رواني يا استرس، مجموعه واكنش‌هاي انساني به عوامل ناسازگار و پيش‌بيني نشده دروني و بيروني است. به همين جهت نقش استرس بر سلامت رواني آتش‌نشانان و راهكار مقابله با آن؛ هدف شكل‌گيري اين مقاله است. اين مقاله با تحقيقات كتابخانه‌اي در زمينۀ ادبيات مربوط به آن و بررسي نظريات روانشناسان و مصاحبه با افراد مربوط با اين مبحث آغاز گرديد و در ادامه به شناسايي راهكارهاي مفيد در جهت مقابله با اين معضل پرداخته شد. در پايان به اين نتيجه رسيديم كه ارائه راهكارهاي مفيد در پايين آوردن سطح استرس زماني مي‌تواند مفيد و سازگار باشد كه علاوه بر كنترل عوامل دروني به عوامل بيروني نيز توجه كرده و مديران شرايط را به گونه‌اي طراحي كنند كه مأموران آتشنشاني بتوانند در سطح بالاي كيفيتي به ارائه خدمات بپردازند زيرا شغل آتشنشاني به نوبه خود مملو از خطر و استرس است و دامن زدن به آن با سوء مديريت و عدم توجه به نيازهاي مأموران مي‌تواند حادثه آفرين باشد.

 
 
دريافت فايل 
 
 
 
 
 
آدرس ستاد مرکزی:اصفهان،خیابان بزرگمهر،ابتدای خیابان سلمان فارسی، تلفن اداری: 26- 32647620