icon
a
رونمايي از اسناد قديمي آتش نشاني هاي ايران در اصفهان
رونمايي از اسناد قديمي آتش نشاني هاي ايران در اصفهان 1398/08/11
مركز حفظ اسناد اصفهان
 
 

رونمايي از اسناد قديمي آتش نشاني هاي ايران در مركز حفظ اسناد اصفهان

 
با حضور مديرعامل و مديران ارشد سازمان
 
 
 
 
 
 
 

تاريخ درج خبر : 11 آبان ماه 1398

 
 
 
 
آدرس ستاد مرکزی:اصفهان،خیابان بزرگمهر،ابتدای خیابان سلمان فارسی، تلفن اداری: 26- 32647620